Tarinoita työpaikoilta

Mipro Oy: Keskeytyksetön työ kumuloituu kasvuksi

Kun yrityksen perustehtävä liittyy turvallisuuteen, edellyttää sen toteuttaminen paitsi vahvaa asiantuntemusta, myös lujaa luottamusta yhteiseen tekemiseen. Tämä on ymmärretty hyvin mikkeliläisessä Mipro Oy:ssä, jossa kohti strategisia kasvun, kansainvälistymisen ja yhdessä kehittymisen tavoitteita kuljetaan yhtenä rintamana.

Mipro on vajaan neljän vuosikymmenen aikana kasvanut prosessiteollisuuden ja vesihuollon automaatiosuunnittelusta ja -asennuksista rautatiejärjestelmien suunnannäyttäjäksi. Tänään Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa. Suomessa jalansija on vahva, ja tulevaisuudessa sitä halutaan vankistaa myös maailmalla.

Vaativat projektit edellyttävät sujuvaa yhteistyötä tiimeiltä, joissa usein työskentelee sekä oman talon väkeä että kumppaneiden asiantuntijoita.
– Esimiehen pitää osoittaa olevansa luotettava ja sitä kautta ansaita tiiminsä luottamus, summaa Jukka Niemelä, Head of Project Management.

Luottamusta luodaan tekojen kautta eivätkä ne saa olla ristiriidassa puheiden kanssa.
– Esimiehen tehtävä on maksimoida tiiminsä mahdollisuudet tuottavaan työhön, sanoo Niemelä.

Tiiminsä puolesta pitää olla valmis laittamaan itsensä likoon.
– Jos tulee eteen tilanne, että muita vapaaehtoisia ei ole, niin minä olen. Se ei silti tarkoita, että ahmisin itselleni liikaa töitä. Pitää pystyä myös sanomaan ei, ja huolehtia omastakin jaksamisesta. Se ei paljon luottamusta herätä, jos täällä ollaan mustat pussit silmien alla.

Kolme kovaa: keskittyminen, kunnioitus ja kuunteleminen

Niemelän tiimissä on panostettu työn mielekkyyteen. Turhan työn tekeminen ja keskeytykset on minimoitu. Palavereista voi palata työn ääreen heti, kun omiin tehtäviin liittyvät asiat on käsitelty.
– Työhön keskittyminen ja työssä onnistuminen on tehty mahdolliseksi, toteaa yksi Niemelän alaisista, projektipäällikkö Niika Hämäläinen.
– Meillä on vähemmän kiireen ja työkuorman tuntua, ja samanaikaisesti meidän tiimin tuottavuus työntekijää kohden on hyvä, avaa Niemelä.

Niemelän tiimissä ja myös koko yrityksessä vallitsee kunnioituksen ja kuuntelemisen kulttuuri.
– Me suhtaudumme toisiimme asiallisesti, mutta emme vakavasti.

Toisen työaikaa, työpanosta ja työrauhaa kunnioitetaan.
– Työhön liittyviin kysymyksiin saa aina kollegoilta vastauksen, mutta muut kuulumiset vaihdetaan tauoilla tai omalla ajalla, tarkentaa Niemelä.

Hyvää yhteishenkeä vaalitaan huomioimalla onnistumiset.
– Jos asiakas asettaa välitavoitteen, joka vaatii meidän tiimiltä paljon, niin sen saavuttamista juhlitaan yhdessä, sanoo Niemelä.
– Kun yhteishenki on kohdallaan, niin tekeminen on paljon mielekkäämpää ja tiukoistakin paikoista selvitään huomattavasti paremmin, lisää Hämäläinen.

Onnistumisia juhlitaan myös koko talon voimin.
– Isojen projektien alkaessa me kokoonnumme aina syömään yhdessä. Samalla kaikki kuulevat, mitä uutta kyseinen projekti tuo mukanaan ja ketkä ovat sen avainhenkilöitä, kertoo henkilöstöpäällikkö Kati Riittinen.

mipro_2_mipro
Mipro on raideliikenteen turvallisuuteen liittyvien järjestelmien suunnannäyttäjä ja asiantuntija. Sen järjestelmillä ohjataan ja valvotaan yli puolta Suomen kaikista raideliikenteen reiteistä. Parhaillaan Mipro modernisoi Itä-Suomen ratapihojen turvalaitteita ja tehostaa siten niiden liikennöintiä ja turvallisuutta. Kuvassa Kotkan Mussalon ratapiha.

Tutorointi ja toisilta oppiminen

Talossa aloittaneilta uusilta miprolaisilta on saatu hyvää palautetta siitä, miten heidät on otettu vastaan työyhteisössä.
– Heitä neuvotaan ja huolehditaan, että he pääsevät työhön kiinni. Se on tärkeää uransa alkuvaiheessa, mahdollisesti jopa ensimmäisessä työpaikassa oleville, toteaa Riittinen.

Hyväksi perehdyttämismalliksi on todettu tutorointi. Kaksi ja puoli vuotta sitten Miproon tulleella Hämäläisellä se on vielä tuoreessa muistissa.
– Kun aloitin työt, minulla oli tutorina kokeneempi projektipäällikkö aika pitkäänkin. Opin häneltä paljon ja tiesin, että häneltä voin aina kysyä neuvoa. Siitä oli hyvä jatkaa oman työskentelytavan kehittämistä, muistelee Hämäläinen.

Hämäläisen mieleen ovat jääneet erityisesti hyvään yhteistyöhön liittyvät neuvot.
– Minun tutorini korosti luottamuksellisten, hyvien asiakassuhteiden merkitystä. Hän sanoi, että yhden epäonnistuneen toimituksen unohtamiseksi vaaditaan seitsemän onnistunutta. Hän korosti myös hyvää yhteispeliä urakoitsijoiden kanssa. Ne olivat hyviä oppeja.

Perehdytystapa valitaan tilanteen ja tehtävien mukaan.
– Jos meille tulee kaksi uutta tekijää samaan aikaan saman tyyppisiin tehtäviin, he voivat opetella asioita ja talon tapoja pareittain, kertoo Riittinen.

Tavoite tottelee tekemistä

Mipron kasvu on ollut vakuuttavaa. Muutamassa vuodessa liikevaihto on noussut 15 miljoonasta lähes 35 miljoonaan samalla, kun henkilöstömäärä on kasvanut miltei kolmanneksella 115 henkilöön. Kannattavaa kasvua ja kansainvälistymistä tuetaan kehittämällä johtamista.

– Uusille esimiehille on opetettu yhteisiä johtamisen työkaluja valmennuksen kautta, ja kuluvalla tilikaudella kaikki esimiehet osallistuvat valmennukseen, jossa kehitetään Mipron tapaa johtaa, kertoo Riittinen.
– Yritys satsaa siihen, että kaikilla esimiehillä on sama johtamisen perusta, jota voimme sitten täydentää omilla piirteillämme. Se on hyvä juttu, lisää Niemelä.

Niemelän tiimi jatkaa työtään tehokkuutta vaalien ja keskeytyksiä välttäen, sillä se johtaa onnistuneisiin projekteihin ja sitä kautta tiimi-, yksikkö- ja yritystason tavoitteiden saavuttamiseen. Katse ei ole tavoitteessa, vaan tekemisessä. Tämän ajatuksen Niemelä on lainannut joukkueurheiluvalmennuksesta, josta hänellä on 12 vuoden kokemus.
– Se, että tullaan ajoissa harjoituksiin, on paljon tärkeämpää kuin se, että mietitään kahdeksan kuukauden päässä olevaa mestaruuden voittamista. Oikeat asiat jäävät tekemättä, jos keskitytään vääriin asioihin.


TEKSTI Kreetta Haaslahti KUVAT Julia Hannula & Mipro (ilmakuva)

Mipro Oy pähkinänkuoressa

Toimiala: Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys.

Yhtiön pääkonttori on Mikkelissä, toimipisteet Oulussa ja Espoossa.

Globaalisti toimiva yritys: toimii koko Suomessa ja mm. Virossa. Osa Mipro Group -konsernia

Liikevaihto 3/2018: 34,7 M €

Henkilöstömäärä: 115

Lue lisää:

www.mipro.fi LinkedIN,

Twitter


Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!