Tarinoita työpaikoilta

Rajavartiolaitos: Maalla, merellä ja ilmassa

Rajavartiolaitos on rakentanut varhaisen välittämisen mallista työterveysyhteistyötä tukevan kivijalan. Työ on jatkuvaa ja välillä hitaasti etenevää, mutta ennen kaikkea palkitsevaa.


Valtakunnallisesti maalla, merellä ja ilmassa toimivalla rajavartiolaitoksella on mittava ja moninainen toimintakenttä. Koska työ on kuormittavaa sekä fyysisesti että henkisesti, työterveyshuollolla on 2800 henkilön työyhteisössä tärkeä rooli.

Työterveyspäällikkö Leila Litmanen-Iltolan mukaan työterveyshuolto on resursoitu hyvin. Hänen lisäkseen eri puolilla maata toimivissa hallintoyksiköissä työskentelee seitsemän alan ammattilaista. Varsinainen ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja sairaanhoito hankitaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Kuormitusta & kestävyyttä

Rajavartiolaitoksen tehtäviin kuluu mm. rajavalvonta maarajoilla ja merialueella, henkilöliikenteen rajatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa ja lentoasemilla sekä pelastustoiminta erityisesti merialueilla.

”Tehtäväkenttä on hyvinkin haastava, mikä vaikuttaa työterveyshuollon toimintaan. Niin meripelastuksessa, moottorikelkkapartiossa, lentotehtävissä kuin passitarkastuksessa ovat omat erityistarpeensa”, Litmanen-Iltola sanoo.

”Kyse on sekä fyysisestä että henkisestä kuormituksesta ja kestävyydestä. Työolosuhteet voivat olla erittäin vaativat merellä tai 30 asteen pakkasessa, mutta myös loputtoman tuntuisessa passintarkastusjonossa. Kaikissa tehtävissä työkyvyn pitää olla hyvässä kunnossa.”

Yksi yhteinen tapa toimia

Varhaisen välittämisen malli alkoi Litmanen-Iltolan mukaan nostaa päätään, kun huomattiin, että kunkin hallintoyksikön oman toimintatavan sijaan hyödyllisempää koko talon kannalta olisi yksien pelisääntöjen mukaan toimiminen.

”Aiemmin soittelimme hallintoyksiköstä toiseen ja kyselimme, miten teillä mikäkin asia hoidetaan. Nyt työterveyshuollolla on keskitetysti kaikki tieto ja talossa yhteinen tapa toimia, jonka mukaan usein vaihtuvat esimiehetkin osaavat toimia henkilöstön parhaaksi, niin Ivalossa, Kemissä, Kajaanissa kuin Helsingissä.”

”Esimiehet saavat vuosittain varhaisen välittämisen malliin liittyvää koulutusta. He tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä tietävät saavansa apua työterveyshuollon asiantuntijoilta. Tietämys menee eteenpäin hitaasti, mutta varmasti.”

Puututaan & ennakoidaan

Tärkein resurssi on kuitenkin ihmiset
Työterveyshuolto seuraa aktiivisesti, paljonko esimerkiksi työkykyneuvotteluja ja puheeksi ottoja vuoden aikana toteutuu. Tilastot näyttävät, että muutamassa vuodessa luvut ovat vähintäänkin tuplaantuneet. Tilastot näyttävät senkin, että sairauspoissaolot ovat kohtuullisella tasolla ja työtyytyväisyys hyvässä kunnossa.

”Meillä on paljon kalustoa, kuten lentokoneita, helikoptereita, laivoja, veneitä ja moottorikelkkoja, joita huolletaan säännöllisesti. Tärkein resurssi on kuitenkin ihmiset.”

Varhaisen välittämisen malli huolehtii siitä, että ikäviinkin asioihin uskalletaan puuttua – olipa sitten kyse päihdeongelmasta tai tuki- ja liikuntaelinsairaudesta. Tärkeää on myös riskien ennakointi tai sen pohtiminen, miten pitkät työjaksot istuvat perhe-elämään.

Homma toimii arjessa

Rovaniemellä työskentelevä rajavartiolaitoksen valtakunnallinen työsuojeluvaltuutettu Pekka Alaräisänen on tyytyväinen tiiviisti työsuojeluun liittyvän varhaisen välittämisen mallin saamaan palautteeseen.

”Malli on otettu vastaan myönteisesti ja se koetaan ennen kaikkea välittämiseksi. Esimiehille malli on hyvä työväline, koska heidän ei tarvitse nyt keksiä pyörää aina uudestaan.”

”Arjessa malli näkyy hyvin esimerkiksi tilanteissa, joissa on arvioitava työtehtäviä uusiksi vaikkapa selkäleikkauksesta johtuvan työkyvyn muutoksen takia. Mallin avulla ihminen pysyy sataprosenttisesti työelämässä räätälöityjen tehtävien ansiosta, ja voi sitten myöhemmin palata takaisin aiempien tehtäviensä pariin.” 

”Malli on lisännyt keskustelukulttuuria, mistä on apua monissa tilanteissa. Kun asiat otetaan puheeksi ajoissa, ne eivät välttämättä olekaan niin isoja juttuja kuin luultiin. Meillä on myös erittäin haasteellisia työtehtäviä, jotka vaativat asioiden avointa purkamista. Näihinkin keskusteleminen on tuonut uuden ulottuvuuden.”

Teksti Sari Okko | Kuvat Matti Hietala ja Rajavartiolaitos (helikopterikuva Matti Lallukka)
työkyky ja työterveys

Toimiala: valtion sisäisen turvallisuuden viranomainen

Henkilöstön määrä:
2800

Lue lisää:
www.raja.fiTarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!