Tarinoita työpaikoilta

RTK-Palvelu: Työkyky kuntoon uusin keinoin

Osatyökykyiset ovat yrityksille tärkeää työvoimaa. Kun RTK-Palvelussa otettiin homma haltuun, tulosta alkoi syntyä nopeasti. Pitkittyneet sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja työhyvinvointi parantunut.

Kiinteistöpalveluja tarjoavassa RTK-Palvelu Oy:ssä havahduttiin kolmisen vuotta sitten pitkittyneiden sairauspoissaolojen määrään.

”Työterveyshuollon ja eläkeyhtiön kautta ymmärsimme, että meillä on töissä aika paljon ihmisiä, joilla on madaltunut työkyky”, henkilöstöjohtaja Jan Haarti sanoo.

Tähän saumaan osui sopivasti sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyiset työssä -ohjelma eli Osku (2013–2015), jonka tavoitteena on tarjota tukea ja välineitä osatyökykyisten työssä jaksamiseen ja työllistymiseen.

”Lähdimme mukaan, koska halusimme eväitä, miten hallita työkykyjohtamista. Heti alkuun rekrytoimme talon sisältä työkykykoordinaattorin. Lisäksi hankimme järjestelmän, jonka kautta voimme kätevästi seurata kokonaistilannetta. Siitä se sitten lähti.”

Kaikki voittavat

Kiinteistöpalvelualalla työ on usein raskasta ja fyysistä. Yleisimpiä työkykyä alentavia syitä ovat tuki- ja liikuntaelinvaivat, hengityselinvaivat sekä työssä sattuvat tapaturmat.

”Töitä tehdään yleensä asiakkaan luona, joten yhteys omaan esimieheen voi jäädä aika vähäiseksi. Kun päivittäistä yhteyttä ei ole, alentunut työkyky saattaa jäädä huomaamatta tai tulla esiin yllätyksenä,” henkilöstöasiantuntija, työkykykoordinaattori Sinituulia Lotta sanoo.

”Olemme korostaneet esimiehille, miksi osatyökykyisten työllistäminen sekä ylipäätään työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen on niin tärkeää. Tavoite on yhteinen sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Kun näistä asioista pidetään huolta, kaikki voittavat”,

Asiat esiin!

Tänä päivänä talossa tiedetään enemmän ja asioita on saatu hyvin haltuun. Jokaisella laaditaan tarpeen mukaan oma työkykysuunnitelma, jonka mukaan toimitaan.

”Aiemmin meillä ei ollut riittävästi tietoa eikä osaamista. Nyt tiedämme, että keinovalikoima on laaja. Olemme päässeet eteenpäin ja pystymme tarjoamaan esimiehille tukea, miten toimia, kun omassa tiimissä tulee työkykyyn liittyviä asioita vastaan”, Sinituulia sanoo.

Viesti on selkeä: tässä talossa halutaan nostaa asiat esiin ja löytää uusia ratkaisuja.

Käytössä on useita keinoja, kuten työajan lyhentäminen, työkokeilu, osapäiväraha, työkuvan muokkaaminen, osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki ja ammatillinen kuntoutus. 

Työt uusiksi

Jos työntekijän työkyky on alentunut siivoustyössä esimerkiksi olkapään takia, työnkuvaa muokataan sopivaksi. Ratkaisu voi olla työparityöskentely, josta on saatu hyviä kokemuksia. Töitä voidaan jakaa uudelleen tai siirtää henkilö kokonaan toisentyyppisten töiden pariin.

”Myös työfysioterapeutit voivat arvioida, mitä kussakin tapauksessa kannattaa tehdä. Joskus päästään eteenpäin jo sillä, että työterveyshuollon suosituksesta työntekijä saa käyttöönsä sopivan työvälineen, kuten rannetuen”, Sinituulia sanoo.

”Yllättäviäkin ratkaisuja voidaan keksiä, kun ryhdytään keksimään ja keskustelemaan. Pienet järjestelyt voivat mahdollistaa osatyökykyisen täysipainoisen työskentelyn”.

Jokainen on tärkeä

Jan ja Sinituulia ovat yhtä mieltä siitä, että valittu linja on oikea. Se on myös saanut talossa myönteisen vastaanoton.

”Monia työntekijöitä huolettaa oma sairastelu ja pitkittyneet poissaolot. Kun työterveysneuvotteluissa tuodaan esiin, että työnantaja on valmis tukemaan monin tavoin töihin paluuta, sitä arvostetaan”, Jan sanoo.

”Työntekijöiden on tärkeää tietää, että heidät halutaan pitää töissä. Haluamme, että meihin voi luottaa vaikeissakin tilanteissa, ja pyrimme korostamaan, ettei osatyökykyisyys välttämättä merkitsee madaltunutta työtehoa. Kaikki eivät vain pysty tekemään kaikkea.”

”Joku on joskus sanonut, että kaikki ovat osakykyisiä johonkin työhön. On selvää, että jo fyysiset ominaisuudet rajaavat työnkuvia. Jokainen ei pysty olemaan vaikkapa palomies”, Sinituulia lisää.

Työkyvystä valtiksi

Ohjelma on tuottanut rohkaisevia tuloksia: pitkäaikaisten sairauslomien määrä on vähentynyt vuodessa neljänneksellä. Samalla työhyvinvointi on parantunut.

”Olemme ottaneet käyttöön käytännönläheisiä tapoja toimia, jotka ovat nopeasti toteutettavissa. Kun työkalut ovat kunnossa, pystymme reagoimaan ketterästi”, Jan toteaa.

Jos talossa on tähän asti sammuteltu tulipaloja, jatkossa keskitytään yhä enemmän ennakointiin ja varhaiseen puuttumiseen. Kyse on ikään kuin hyvästä huushollin pidosta.

”Pidetään paikat kunnossa koko ajan ja jos merkkejä jostain muusta alkaa ilmetä, toimitaan välittömästi ja otetaan asiat puheeksi. Lähdemme siitä, että työhyvinvointi on yksi meidän kilpailuvalteistamme.”

Teksi ja kuvat: Sari Okko
työkyky ja työterveys
työturvallisuus
Toimiala
kiinteistöpalveluala


Liikevaihto 2014

n. 112 milj. €

Henkilöstön määrä
noin 3500

Lue lisää: www.rtkpalvelu.fi


Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!