Tarinoita työpaikoilta

Skanska: Terveenä työstä kotiin – ja eläkkeelle

”Ennen runkovaihetta Päivi voisi tulla työmaalle pitämään tietoiskun kuormittaviin työasentoihin liittyen”, ehdottaa vastaava työnjohtaja Joni Hintikka järvenpääläisen rakennustyömaan toimistossa. Päivillä hän tarkoittaa Terveystalon työfysioterapeuttia. Käynnissä on jokaisella Skanskan työmaalla pidettävä työturvallisuuden ja -terveyden aloituspalaveri, ja Hintikan lisäksi paikalla ovat yhtiön turvallisuusasiantuntija, työhyvinvointipäällikkö, kohteen työpäällikkö ja vastaava työnjohtaja, rakennustyön valvoja sekä työterveyshoitaja.

Palaverin tuloksena syntyy työmaan työturvallisuuden ja työterveyden toimintasuunnitelma. ”Suunnitelma sisältää toimintatavat, tavoitteet ja käytännöt, joita noudattamalla turvalliselle ja terveyttä vaarantamattomalle työskentelylle saadaan mahdollisimman hyvät lähtökohdat”, kertoo Skanskan työhyvinvointipäällikkö Helena Pekkanen.

Tapaturmaton työpaikka ja nolla ammattitautia

Skanskan päämääränä on tapaturmaton työpaikka.
Skanskan päämääränä on tapaturmaton työpaikka. Tavoitteeseen tähdätään ennakoimalla riskejä ja satsaamalla työmaalla toimivien osaamiseen.  ”Siitä on paljon enemmän hyötyä, kun asioita mietitään ennalta eikä jälkeenpäin havaintoja tehden. Näin haastetaan työntekijät myös itse pohtimaan työhön liittyviä vaaroja”, sanoo vastaava työnjohtaja Hintikka.

Myös Skanskan työterveysstrategian painottuu ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään työhön. Kumppanina työssä on Terveystalo. ”Työterveyshuollon kustannuksista ennaltaehkäisyn osuus on tällä hetkellä jo noin 56 prosenttia”, painottaa Pekkanen.

Hyviä esimerkkejä tiiviistä yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa ovat työmailla toteutettavat turvallisuustietoiskut ja -riihet. ”Työmaa voi tilata omia työvaiheitaan ja erityistarpeitansa vastaavaa ohjausta tai neuvontaa työmaalle”, kertoo Terveystalon työterveyshoitaja Sanna Nikander.

skanska_artikkelikuva
Järvenpääläisellä työmaalla työturvallisuuden ja työterveyden toimintasuunnitelmaa tekemässä Taneli Kiljunen (kuvassa vas.), Hannes Vahijärvi, Jouni Laukkarinen, Helena Pekkanen, Sanna Nikander ja Joni Hintikka.

Tulokset puhuvat puolestaan

Terveys, turvallisuus ja tuottavuus kulkevat Skanskassa käsi kädessä. Investoinnit ennaltaehkäisyyn ovat kannattaneet. ”Työtapaturmien taajuus on pudonnut neljässä vuodessa 11,9:tä 3,0:aan ja sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt”, Pekkanen kertoo hymyillen.

Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä on 64,4 vuotta ja työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden 59,4 vuotta.
”Skanskassa työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään siis 6–7 vuotta myöhemmin kuin rakennusalalla keskimäärin”, lisää Pekkanen.

Skanskan vuoteen 2020 ulottuvassa Voittoa vastuullisesti -strategiassa vastuullisuus korostuu kaikessa toiminnassa. ”Työturvallisuus, terveys ja hyvinvoinnin kehittäminen ovat oleellinen osa tätä vastuullisuutta. Haluamme, että työntekijämme pääsevät joka päivä terveinä työstä kotiin. Ja myös eläkkeelle”, sanoo Pekkanen.


Teksti Kreetta Haaslahti | Kuvat Julia Hannula
työkyky ja työterveys
työturvallisuus

Toimiala:
Rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehitys sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet.  Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen.

Liikevaihto 2015:   
821 milj. € (Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto)

Henkilöstön määrä:   
Suomessa noin 2095

Lue lisää: www.skanska.fi

Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!