Tarinoita työpaikoilta

Starfood Finland: Toimiva vuorovaikutus taustoja tärkeämpää

Kun henkilöstöstä yli kolmannes on maahanmuuttajataustaisia ja kotoisin yhteensä 22 eri maasta, voisi luulla, että monikulttuurisuus olisi näkyvä osa yrityksen arkea. Starfood Finlandissa ei kuitenkaan haluta erityisemmin tätä asiaa korostaa.

Tässä yrityksessä ajatellaan, että toimivassa työyhteisössä on kyse toimivasta vuorovaikutuksesta eikä yksittäisten työntekijöiden taustoista.

250 henkilöä työllistävä Starfood Finland on yksi Suomen suurimmista take away- ja lentocatering-palveluita tuottavista yrityksistä. Vantaan elintarviketehtaassa lentokentän läheisyydessä valmistuu take away-, valmisruoka- sekä private label -tuotteita vaativille asiakkaille ja ateriakokonaisuuksia lentoyhtiöille. Lentokentän lounge-tiloissa yrityksen työntekijät palvelevat kansainvälisiä lentomatkustajia.

Team Leaderina elintarviketehtaan tuotannossa työskentelevä Minna Holappa ei ollut ennen Starfoodia tehnyt töitä monikulttuurisessa työyhteisössä. Häntä ilahdutti uudessa työpaikassaan se, miten hyvin eri kulttuureista tulevista ja erilaisista ihmisistä koostuva työyhteisö toimii keskenään eroavaisuuksista huolimatta.

"Ihmiset ovat ihmisiä ja tuppaavat tulemaan toimeen, olivatpa he mistä tahansa. Toki jokainen on oma persoonansa ja se tuo välillä haastetta, mutta sekään ei välttämättä liity erilaisiin kulttuuritaustoihin", sanoo Holappa.

Kielitaidon monet edut

Laatu ja tuoteturvallisuus ovat toiminnan keskiössä niin loungeissa kuin elintarviketehtaallakin. Yhteinen kieli on erityisen tärkeä.

"Loungeissa suomea puhuvat kaikki muutamaa astiahuoltajaa lukuun ottamatta ja heidänkin kanssaan on sovittu, että me muut puhumme heille suomea ja opetamme siten kielen alkeita", kertoo vuoropäällikön tehtäviä hoitava Service Supervisor Henna Högström.

Starfood_Hogstrom
Toimiva vuorovaikutus ja sujuva yhteistyö on tärkeää niin asiakaspalvelutehtävissä kuin elintarviketehtaan linjastollakin, toteaa Henna Högström.


Elintarviketehtaan puolella työntekijöille järjestettiin vuosina 2013–2014 vapaaehtoisia kielikursseja. Tarve oli ennen muuta tuotannollinen; uusien asiakkuuksien palvelemiseksi ja korkean tuotelaadun ylläpitämiseksi oli ensiarvoisen tärkeää ymmärtää oikein reseptiikkaa ja hygienia- ja työohjeita.

"Meillä on aika vaativa taso ja teemme korkeatasoisia tuotteita. Oli hyvä, että työnantaja näki kielitaidon niin olennaiseksi", toteaa Holappa.

Käytännössä kurssit järjestettiin syksyisin ja keväisin niin, että keväällä jatkettiin siitä, mihin syksyllä jäätiin. Jälkimmäisenä vuonna otettiin käyttöön myös mentoritoiminta, jolloin kielikurssille osallistuva nimesi yhden työkavereista itselleen mentoriksi. Mentori ja kielikurssilainen saivat käyttää sovitusti työaikaa kotitehtävien tarkastamiseen. Myös mentoritoiminta perustui vapaaehtoisuuteen.

"Työyhteisön jäsenet suhtautuivat koulutuksiin erittäin myönteisesti ja moni tarjosi apuaan mielellään."

Kielitaidon hyödyt näkyvät työyhteisössä monella tapaa.

"Ihmiset voivat luottaa siihen, että tietävät mitä tekevät ja uskaltavat toimia sen mukaan. Kielitaidon kohentuessa omaa persoonaa on helpompi tuoda esiin, joten myös henkistä hyvinvointia on näin tuettu", Holappa pohtii.

Parempi kielitaito on mahdollistanut työntekijöille työnkuvan laajentumisen, mutta rohkaissut tekemään valintoja myös siviilielämässä. Osalle kielen oppiminen on ollut portti opiskeluun ja muutamat työntekijät ovat parhaillaankin hakemassa opintovapaata. Näin he pääsevät yhä vahvemmin mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Rikkautta ilman ryhmittelyä

Monikulttuurisuus rikastuttaaa työyhteisöä

Starfood Finlandissa monikulttuurisuus koetaan hyvänä ja työyhteisöä rikastuttavana asiana.

"On tosi kivaa, kun meille tulee uusia työntekijöitä eri maista ja voimme oppia uutta heidän kulttuuristaan. Heidän kielitaitonsa myötä voimme palvella loungeissa vierailevia matkustajia vielä vähän laajemmin", Högström mainitsee.

Monikulttuurisuus lisää hyväksyntää ja ymmärrystä muita kohtaan. Asiaa ei kuitenkaan Starfoodin arjessa korosteta.

"Me ei puhuta täällä meidän maahanmuuttajista tai jostain muista ryhmistä. Olemme yhtä ja samaa työporukkaa. Teemme yhdessä töitä ja haluamme yhdessä kehittyä eteenpäin. Olipa ihminen kuka tahansa, uusi tai vanha työntekijä, mies tai nainen tai mistä tahansa kulttuurista, niin meillä on samat säännöt ja kaikki ovat osa samaa yhteisöä", päättää Holappa.


TEKSTI Kreetta Haaslahti | KUVAT Julia Hannula
monikulttuurisuus
Toimiala: Starfood Finlandin ydinliiketoimintaa on take away- ja private label -tuotteiden sekä valmisruoka-annosten tekeminen kahviloiden, ravintoloiden ja kaupan tarpeisiin. Vähittäiskaupan lisäksi yritys toimittaa catering-palveluita lentoyhtiöille. Starfood Finland Oy on osa LSG Sky Chefs -konsernia.
 
Liikevaihto 2015: 3,02 mrd. € (konsernin konsolidoitu liikevaihto)

Lue lisää www.starfood.fi

Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!