Tarinoita työpaikoilta

Teknologiateollisuus: Muutumme toimialan mukana

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Kyetäkseen palvelemaan jäsenyrityksiään alaa koettelevassa murroksessa, on organisaation oltava paitsi nykyaikainen ja tehokas, myös vaikuttamistyöstä innostuva.

Minimivaatimus alasta riippumatta on se, että pitää siitä, mitä tekee. Näin työhön suhtautumista linjaa Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen.

– Minulle itselleni se ei ole riittänyt. Kun olen johtajana aidosti innostunut työtehtävieni tarjoamista uudistumismahdollisuuksista, koko työyhteisökin lähtee juttuun mukaan ihan eri tavalla, summaa vuodesta 2010 vaikuttajaorganisaatiota johtanut Turunen.

Teknologiateollisuuden jäsenyritysten toimintaympäristössä vaikuttaa tällä hetkellä kolme keskeistä muutosteemaa: globaalin kilpailun kiristyminen, digitalisaatio ja ilmastonmuutoksen torjunta.

– Tekemällä samaa ja vanhaa ei jatkossa pärjää. Yritysten täytyy etsiä uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja, jotka hyödyntävät näitä muutostrendejä. Meidän tehtävämme on omalta osaltamme auttaa ja mahdollistaa jäsenyritysten uudistumisprosessia.

Yrityskulttuurin muutos


Alan murros ja jäsenyritysten muutospaineet heijastuvat myös vaikuttajaorganisaation toimintaan. Sen yrityskulttuuri on kaivannut tuuletusta.

– Meidän täytyy uudistaa myös omia toimintatapojamme. Tällaisessa organisaatiossa, jossa työsuhteet ovat hyvin pitkiä ja toimintamallit syvään juurtuneita, uusi yrityskulttuuri luodaan muutoksen kautta.

Tärkeä osa uudistusta on ollut esimiestoiminnan kehittäminen. Johtamiseen ja johdettavien päivittäiseen kohtaamiseen on haettu uusia sparrauskeinoja. Myös vaikuttamistyö kaipasi uudistamista ja sitä ryhdyttiin pohtimaan porukalla.

– Teimme vaikuttajan roolikartan, jossa mitattiin nykytilaa eli sitä, millaisia me olemme vaikuttajina niin organisaatio- kuin yksilötasollakin. Sitten jokainen mietti oman palautteensa perusteella kolme keskeisintä kehittämistavoitetta, joiden toteuttamiseksi lähdettiin tekemään toimintasuunnitelmaa. Tämä on ollut hyvin konkreettista tekemistä, jossa kaikki ovat olleet mukana.

Jorma-Turunen-Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen kertoo, että tärkeä osa toimintatapojen uudistamista on ollut esimiestoiminnan kehittäminen.

Toimitilat, ilme ja viestintä uusiksi


Kun puhutaan yrityskulttuurin muutoksesta, ei voida sivuuttaa toimitiloja. Teknologiateollisuuden osalta taakse ovat jääneet ne ajat, jolloin toimitusjohtaja istui omalla käytävällään kerrostalokaksion kokoisessa huoneessa Etelärannan maisemia katsellen.

– Työskentelemme nyt kaikki monitoimitiloissa, joissa vain muutamilla henkilöillä on kiinteät työpisteet. Suurin osa meistä hakee aamulla kannettavan tietokoneen kaapista ja menee tekemään töitä sinne, missä on tilaa.

Valtava muutosvastarinta kampitettiin siirtymällä monitoimitiloihin vaiheittain.

– Ensin siirtyi se osa porukasta, joka halusi työskennellä avokonttorissa eli noin kolmannes meidän väestä. Pilottiryhmän kokemukset osoittivat muille, että tämä on hyvä tapa toimia.

Kun koko tila sitten valmistui, niin yllättäen kaikki halusivatkin tehdä töitä siellä.

– Meillä palvelusvuosien keskiarvo huitelee 20 vuoden tietämillä, joten tätä voi minusta pitää hyvänä suorituksena, pohtii Turunen, joka halusi näyttää esimerkkiä ja siirtyi itse ensimmäisten joukossa avokonttoriin.

Myös Teknologiateollisuuden graafinen ilme on uudistunut ja viestintää kehitetty.

– Viestintätaitojen kehittämisessä on satsattu erityisesti sähköiseen viestintään ja sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi Twitter sopii vaikuttamistyöhön todella hyvin; jo yli puolella meistä on Twitter-tili ja koko johtoryhmä twiittaa aktiivisesti. Somen korostuminen on erittäin merkittävä osa muutosta.

Sitä saa, mitä mittaa


Innostavien muutosten rinnalla Teknologiateollisuus ry:ssä on jouduttu käymään läpi myös raskaampi prosessi. Juuri päättyneiden YT-neuvottelujen tuloksena työyhteisön koko pieneni 17 henkilöllä.

– Meillä on tässä talossa pitkiä työuria, joten myös töihin jäävien ihmisten suru pitkäaikaisten työkaveruuksien päättymisestä ottaa aikansa. Tällaisissa tilanteissa luottamuksen ylläpitäminen on tärkeää. Koko prosessin ajan korostin sitä, että meidän on pakko ajatella tulevaisuutta ja kehittämistä, vaikka se tarkoittaa ikävienkin asioiden tekemistä.

Muutosten vaikutuksia on mitattu muun muassa työhyvinvointi-indeksillä sekä arvioimalla esimiestyötä Net Promoter Score -menetelmällä, joka perustuu alaisille esitettävään yhteen kysymykseen: Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä henkilöä esimieheksi? Asiakastyytyväisyyttä ei myöskään ole unohdettu, vaan sitä on mitattu hallituksen jäseniä ja varajäseniä haastattelemalla.

– Kaikilla valituilla mittareilla olemme menneet eteenpäin ja parantaneet tuloksia. Joka kerta olemme myös puuttuneet mittaustuloksissa esiin tulleisiin ongelmakohtiin ja tehneet kehitystoimia niiden korjaamiseksi. Seuraavalla mittauskerralla ne asiat ovat parantuneet.


Teksti Kreetta Haaslahti Kuvat Studio Jari Härkönen
johtaminen
monitoimitila
osallistaminen
viestintä
Teknologiateollisuus ry pähkinänkuoressa:

Toimiala: Teknologiateollisuus ry valvoo jäsenyritystensä etuja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, toimii useissa kansainvälisissä järjestöissä, neuvottelee työehtosopimuksia jäsenyritysten puolesta, viestii alan ajankohtaisista asioista ja vaikuttaa sen julkiseen kuvaan. Teknologiateollisuus myös jalostaa ja jakaa tietoa jäsenyritystensä liiketoiminnan tueksi, kouluttaa ja neuvoo työsuhdeasioissa, tekee teknologia-aloja tunnetuksi ja järjestää verkostoitumismahdollisuuksia.

Henkilöstömäärä: 76

Lue lisää: teknologiateollisuus.fi

Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!