Tarinoita työpaikoilta

Tikkurilan seurakunta: Uudessa kirkossa kohtaamisia ihmisten ehdoilla

Tikkurilan uuden kirkkokorttelin rakentamiseen tähtäävä hanke on oivallinen maaperä pohtia myös kirkon tulevaisuuden palveluja ja niihin liittyviä osaamistarpeita. Uuden kirkon on tarkoitus valmistua vuonna 2020, mutta ennakoiva työ on ollut käynnissä jo pitkään.

Tikkurilan keskustan nykyiseen kirkkokortteliin suunnitellaan uutta kirkkoa ja sen yhteyteen toiminta- ja työtiloja Tikkurilan seurakunnalle, Vantaan ruotsinkieliselle seurakunnalle ja Vantaan seurakuntayhtymän Palvelukeskuksen yksiköille. Vanhat toimistotalot ja kirkkokäytössä nyt oleva rakennus puretaan ja niiden tilalle rakennetaan uutta. Jos kaikki menee suunnitellusti, vietetään uuden kirkon vihkiäisiä adventtina 2020. Fyysisen rakennushankkeen suunnittelu on tarjonnut tilaisuuden tarkastella myös kirkon tarjoamia palveluja ja niiden tulevaisuutta.

– Konkreettinen kirkkohanke on meille suuri mahdollisuus myös toimintatapojen ja kulttuurin muutokseen. Kirkko on ollut jäsenkehityksen suhteen vakavassa paikassa jo pitkään. Toisaalta meillä on monia toimintoja, joiden suhteen ei ole ollut hätää. Jos me emme uusiudu nyt, niin kohta voi hätä olla, korostaa Tikkurilan seurakunnan kirkkoherra Janne Silvast
ennakoinnin tärkeyttä.

tikkurila1
Kirkkoherra Janne Silvast tähyää tulevaan. Taustalla nykyisen kirkkokorttelin rakennuksia, jotka on tarkoitus purkaa.


Tulevaisuuden kirkkoa on haluttu hahmotella yhdessä ihmisten kanssa. Tätä varten palvelumuotoiluyritys Palmu Oy kartoitti Tikkurilan keskustassa ihmisten odotuksia uuteen kirkkoon liittyen. Joulukuussa 2014 valmistunut aineisto sisälsi yvin tavallisia, perustarpeisiin liittyviä asioita.

– Kirkossa olisi hyvä olla wc kaikkien käytettävissä. Ruoan lämmittämisen tai vaipan vaihdon pitäisi olla helppoa, kun kirkkoon tulee lasten kanssa. Väsyneelle vanhemmalle olisi suuri apu, jos voisi tulla kirkolle hetkeksi nukkumaan niin, että joku pitäisi tuon ajan lapsesta huolta, mainitsee Silvast muutamia esimerkkejä.

– Mitään kiiltokuvia ei siis tarvita. Meidän pitää vain muistaa palvelunäkökulma; mitä ihminen tarvitsee ihan oikeasti.

Kirkon työntekijät tuotekehittäjiksi

Ensimmäistä kartoitusta seurasi toinen, jossa näkökulmaa laajennettiin koskemaan koko korttelia ja ihmisten kokemuksia liittyen mm. kasteisiin, hautajaisiin, vihkimiseen, perheneuvontaan ja diakoniatyöhön. Näiden kahden kartoituksen aineistot toimivat yhtenä lähteenä kehittämiskohteille, joita kirkon työntekijät alkoivat viedä eteenpäin. Kehittämistyötä tehtiin syksyn 2015 ja kevään 2017 välisenä aikana suorittamalla tuotekehittäjän ammattitutkinto näyttötutkintona. Opintoihin lähti yhteensä 26 kirkon työntekijää. Heistä 22 keskittyi Tikkurilan kirkkohankkeeseen, Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan sekä kirkon yhteyteen tulevan Vantaan seurakuntien palvelukeskuksen toimintoihin. Opiskelijoista neljä tuli Vantaankosken seurakunnasta ja he keskittyivät oman seurakuntansa kehityshankkeisiin.

– Kehitystyötä tekemään valikoitui jokaisesta yksiköstä sellaisia työntekijöitä, joilla on sekä erityisosaamista että innostusta kehittämiskohteiksi valittuja aiheita silmällä pitäen. Näimme heidät myös eräänlaisina yhteisömme muutosagentteina.

Kehityskohteet vaihtelivat yritysyhteistyön kehittämisestä kirkkosalin monipuoliseen käyttöön ja jumalanpalvelusten asiakassegmenttikohtaisesta konseptoinnista lapsiparkkitoimintaan.

– Parhaillaan meillä on käynnissä Pienten paikka -kokeilu. Se on uusi, lapsille sopiva kerhotila tässä virastorakennuksen alakerrassa. Se vastaa kartoituksessa esiin tulleeseen lapsiperheiden tarpeeseen yhteiselle oleskelutilalle. Kokeilusta saatavien kokemusten perusteella sitä voidaan mahdollisesti jatkaa uudessa kirkossa, kertoo Silvast esimerkin kehittämiskohteen muuttumisesta konkretiaksi.

Silvastin oma kehitystyö – Muutosprosessin mallintaminen uuden, innovatiivisen ja ihmisiä palvelevan toimintakulttuurin luomiseksi Tikkurilan uuteen kirkkoon – kokoaa yhteen käynnissä olevan ja tulevan.

Kun toimintakulttuurin muutosta tehdään, niin tavoitteen pitää minusta olla jotain uutta ja innostavaa.

– Kun toimintakulttuurin muutosta tehdään, niin tavoitteen pitää minusta olla jotain uutta ja innostavaa. Innovatiivinen kulttuuri edellyttää vuorovaikutusta. Kun omasta asiastaan kiinnostuneet huippuosaajat ryhtyvät vuorovaikutukseen, niin siinä vääjäämättä syntyy jotakin. Meillä on tuhannen taalan paikka onnistua ja toivottavasti niin myös käy.

Uuden kirkkokorttelin myötä käytettävissä oleva neliömäärä tulee supistumaan huomattavasti, mikä on taloudellisesti järkevää. Suunnitelmissa on siirtyminen monitoimityöympäristöön. Tilojen toimivuus ja muunneltavuus ihmisten palvelunäkökulmasta on tärkeää, samoin työntekijöiden ja vapaaehtoisten luontevan vuorovaikutuksen tukeminen.

– Toki suunnittelun lähtökohtana on myös työn edellytysten säilyttäminen. Meidän on tarkoitus käydä työntekijöiden kanssa tutustumassa monitoimiympäristöihin ja saada sitä kautta ideoita omien tilojemme toteutukseen.

Varsinainen, koko henkilöstöä osallistava vaihe alkaa rakentamisen myötä.
– Sitten vuorovaikutusta henkilökunnan kanssa tulee tosi paljon. Muutosjohtamisen näkökulmasta yksi olennaisimpia pisteitä on kunkin työntekijän omaan työtilaan liittyvä muutos. Sen asian kanssa työskentely on erittäin tärkeää ja alustavia askelia siihen on jo suunnitteilla.

Kirkon työntekijät ovat korkeasti koulutettuja asiantuntijoita. Silvastin mielestä oppimisen paikka onkin ennen muuta näkökulman muutoksessa. Pitäisi kyetä muuntumaan nopeammin, tehdä kokeiluja ja kysyä palautetta.

– Meidän pitää osata yhä paremmin asettua ihmisen asemaan ja kysyä, että mitä sinä toivoisit. Kaikessa tuotekehittämisessä, kuten ihmisten kohtaamiseen liittyvissä toimintatavoissa, ajoissa ja paikoissa, voimme mennä eteenpäin. Tuotekehittämiseen liittyvät opit ja oivallukset ovat merkittävä tuki kirkon hengelliselle ja diakoniselle perustehtävälle, päättää Janne Silvast.TEKSTI Kreetta Haaslahti KUVAT Heli Hirvelä

Tikkurilan seurakunta pähkinänkuoressa

Toimiala: Tikkurilan seurakunta on yksi seitsemästä seurakunnasta Vantaan seurakuntayhtymässä. Se on noin 40 000 vantaalaisen kotiseurakunta.

Henkilöstö: n. 60 henkilöä, koko korttelin henkilöstö 160

Lue lisää: www.tikkurilanseurakunta.fi


Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!