Tarinoita työpaikoilta

Tupahoiva: Luottamus on suuri voimavara

Naisen kädet sujahtavat kehon ympäri. Parilla hellän huomaavaisella liikkeellä hän avustaa iäkkään miehen sängystä sylinsä kautta pyörätuoliin. Antti ei enää kävele itse, mutta se ei tarkoita, että hän makaisi päivät pitkät sängyssään. On iltapäiväkahvin aika ja Antti nauttii sen samalla tavalla kuin muutkin Tupahoivan keittiössä yhteisen pöydän ääressä. Tämä kysyy luottamusta, ajattelen.

Sastamalassa toimiva Tupahoiva tarjoaa ihmisläheistä huolenpitoa muistisairaille. Sen olemme juuri saaneet elää todeksi hyvin konkreettisella, sydäntä lämmittävällä tavalla.

– Meidän ei ole missään vaiheessa tarvinnut oppia pois vanhasta laitoskulttuurista. Olemme pystyneet pitämään tämän asukkaidemme kotina alusta saakka, iloitsee yrittäjä Auli Härkälä, joka on luotsannut Tupahoivaa vuodesta 1992.

Jokainen Tupahoivassa työskentelevä astuu pukuhuoneesta työnsä pariin sama kantava ajatus mielessään; muistisairaat eivät asu heidän työpaikallaan, vaan päinvastoin. Työntekijät viettävät arkeaan ja pyhiään muistisairaiden kotona, ja työtä tehdään ihminen ihmiselle -asenteella.

– Vallan merkit on heitetty pois sekä mielestä että käytännön tasolla. Meillä ei ole nimilappuja, yhteneväisiä työvaatteita eikä avaimia kaulassa. Ne voivat kuulostaa pieniltä asioilta, mutta juuri ne tekevät asetelmasta tasapuolisen ja meistä rinnalla kulkijoita hoitajien sijaan, jatkaa Härkälä.

tupahoiva2
Yrittäjä Auli Härkälä uskoo johtamisessa inhimillisyyteen ja esimerkin voimaan. Hän tekee työtä asukkaiden parissa tasavertaisena muiden tupahoivalaisten kanssa.

Luottaen ja turvallisesti

Kun lähihoitaja Tiina Tarko tuli työharjoitteluun Tupahoivaan, epäili hän aluksi, ettei haluaisi työskennellä muistisairaiden parissa. Kelkka kääntyi jo ensimmäisen viikon jälkeen. Tarko vakuuttui siitä, että juuri näin ja tätä työtä hän haluaa tehdä. Arvomaailma puhutteli häntä samoin kuin lähihoitaja Mervi Raholaa ja sairaanhoitaja Teija Riipistä.

– Tykkään edelleen työstäni täällä, tiivistää Rahola 12 vuoden jälkeen.

Tupahoivan arvot ovat yksilöllisyys, kodikkuus ja välittäminen. Turvallista, sujuvaa arkea vahvistaa keskinäinen, vankkumaton luottamus.

– Luottamus on tosi tärkeää paitsi meidän ja täällä asuvien välillä, mutta myös työntekijöiden kesken sekä suhteessa asukkaiden omaisiin. Lisäksi se, että Auli esimiehenä luottaa meihin, on hyvin keskeistä, summaa Rahola.

Tarkon mielestä luottamus kumpuaa turvallisuudentunteesta.

– Tässä työyhteisössä on työntekijän turvallista olla. Niin asukkaat kuin työntekijätkin saavat kaikki olla yksilöitä. Luottamusta kasvattaa se, että asioista sovitaan yhteisesti. Muutosten takana on helpompi seisoa, kun niistä on päätetty yhdessä, hän täydentää.

Riipinen lisää toimivaan reseptiin vielä avoimuuden.

– Kun meille tulee uusi työntekijä, niin meillä on lupa sanoa asioista ja ohjata häntä tähän meidän kulttuuriimme. Kaikille tämä ei sovi, mutta ne, jotka jäävät, jäävät koska sydän sanoo niin, tarkentaa Riipinen.

tupahoiva1
Tupahoivan arki on turvallista, mutta myös heittäytyvää. Työyhteisö kannattelee, kuten Auli Härkälä kuvassa havainnollistaa. Aulia kannattelemassa Hanna Alajoki, Tiina Tarko, Mervi Rahola ja Teija Riipinen.

Luovasti, asenteella, yksilöllisesti

Yksi Tupahoivan toiminnan kulmakivistä lähiruoan, ulkoilun ja luonnon sekä musiikin ohella on kinestetiikka. Suomen Kinestetiikkayhdistyksen verkkosivuilla voimavaralähtöisen toimintamallin ydin kiteytyy lauseeseen: Pienikin voimavara on mahdollisuus. Ihmistä ei tule avustaa avuttomaksi, kuten Härkälä asian ilmaisee.

– Kouluttauduimme kinestetiikan saloihin saadaksemme työvälineen ihmisten avustamiseen, mutta käytännössä se on paljon enemmän. Inhimillisestä kosketuksesta on tullut osa työtämme ja se on vastavuoroista. Jos asukas niin toivoo, niin se voi tarkoittaa päiväunien nukkumista hänen vieressään tai avustamista sängystä nousemisessa tai aamutoimista suoriutumisessa hänen omista voimavaroistaan lähtien.

Työ Tupahoivassa kysyy luovuutta ja asennetta, ja niitä myös arvostetaan.

– Loppujen lopuksi kaikki lähtee asenteesta. Ensinnäkin siitä, että arvostaa omaa työtään ja työpaikkaansa. Luovuuden ilmapiiri taas kannustaa kehittymään jatkuvasti, kertoo Tarko.

"Loppujen lopuksi kaikki lähtee asenteesta. Ensinnäkin siitä, että arvostaa omaa työtään ja työpaikkaansa."

Ihmiset saavat kouluttautua omista vahvuuksistaan ja kiinnostuksenkohteistaan lähtien ja saavat niiden mukaan myös vastuuta. Vastuualueet ovat selkeät, mikä on omiaan lisäämään luottamusta.

– En ole yhtään vallan perään. Olen jakanut niin paljon vastuuta kuin vain mahdollista ja se on toiminut hyvin. Hannele esimerkiksi tekee meillä työvuorolistat työntekijöiden toiveiden pohjalta, ja hyvin tekeekin. Näen sen isona tekijänä työhyvinvoinnin kannalta, että ihmiset saavat itse vaikuttaa työvuoroihinsa. Meillä kaikilla on muutakin elämää kuin työ, Härkälä linjaa.

Yhteinen polku

Asiakastyytyväisyys on Tupahoivassa erittäin korkea, työntekijöiden vaihtuvuus pientä ja sairaspoissaolot vähäisiä. Vuonna 2017 he vastaanottivat sosiaali- ja terveysministeriön, Sitran ja Työsuojelurahaston myöntämän Tahdon voimaa -työelämäpalkinnon.

– Olemme onnistuneet työssämme hyvin, mutta se ei tarkoita, että voimme pysähtyä tähän. Aina voi tehdä paremmin, sanoo Tarko.

Jatkuvaan parantamiseen antaa tukea yhteinen työnohjaus, johon koko työyhteisö kokoontuu viidesti vuodessa.

– Me kuljemme kaikki yhteisesti sovittua polkua ja työnohjaus auttaa pysymään tuolla polulla. Välillä Auli ravistelee meitä ja muistuttaa, että tämä on se polku. Kunnioitan hänen jämäkkyyttään, kehuu Riipinen.

– Monessa muussa työpaikassa annetaan selkeät raamit, joiden mukaan toimia. Aulin johtamistavassa nuo raamit ovat kuin kuminauha, joka joustaa, mutta palauttaa myös tarvittaessa takaisin, lisää Rahola.

– Työnohjaus tulee olemaan meillä tärkeässä roolissa jatkossakin. Olen kiitollinen siitä, että ihmiset kokevat sen merkitykselliseksi myös luottamuksen kannalta, päättää Härkälä.


TEKSTI Kreetta Haaslahti KUVAT Julia Hannula
Tupahoiva pähkinänkuoressa

Toimiala: Tupahoiva tarjoaa ihmisläheistä huolenpitoa muistisairaille. Tupahoiva on asukkaidensa koti ja siksi jokaisen asukkaan omat tarpeet ja toiveet ohjaavat toimintaa.

Henkilöstömäärä: 13 henkilöä

Liikevaihto 2017: n. 1 milj. €

Lue lisää: tupahoiva.com


Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!