Tarinoita työpaikoilta

Valio: Välitön viestintä kantoi kriisissä

Kun Venäjän asettamat tuontirajoitteet tyrehdyttivät viennin itärajan yli alkusyksyllä 2014, oli Valion tehtävä nopeita muutosliikkeitä toiminnassaan. Työntekijöiden kriisitietoisuus, johdon läsnäolo ja jatkuva dialogi auttoivat yli pahimman.

Vuonna 2014 Valio oli vahvassa myötätuulessa. Yrityksellä meni hyvin taloudellisesti ja muutenkin. Sitten tulivat Venäjän vastapakotteet ja tuuli kääntyi.

”20 prosenttia liikevaihdostamme tuli Venäjältä, joten sillä oli valtava vaikutus. Venäjän vienti oli meille myös kannattavaa bisnestä”, kertoo Valion strategia- ja hr-johtaja Rauno Hiltunen.

Valion omistavat maidontuottajat. Se tarkoittaa, että Valio on sitoutunut ottamaan vastaan, jalostamaan ja markkinoimaan eteenpäin kaiken sen maitoraaka-aineen, mitä tuottajat tuottavat.

”Emme me voineet sanoa omistajillemme, että lopettakaa nyt se maidontuotanto. Edelleen se oli otettava vastaan ja myytävä jalostettuna jonnekin. Valitettavasti vaihtoehtoiset kanavat ovat kannattavuudeltaan paljon Venäjää heikompia.”

Valio_Rauno_Hiltunen_460
Valion strategia- ja hr-johtaja Rauno Hiltunen


Negatiivista tulosvaikutusta voimisti se, että kansainvälisten teollisuusmyyntimarkkinoiden jo valmiiksi alhainen hintataso laski entisestään. 2015 tilanne heikkeni yhä, kun Euroopan unioni poisti maidon tuotantokiintiöt. Keskieurooppalaiset maidontuottajat lisäsivät vahvasti tuotantoaan, mikä toi lisää maitoa markkinoille ja laski jälleen hintaa.
 
”Kolme isoa toimintaympäristön muutosta vaikutti meihin samanaikaisesti ja pakotti reagoimaan. Tapoja oli kaksi – omien kustannusten alentaminen ja maidon ostohinnan alentaminen. Jouduimme turvautumaan molempiin”, kertaa Hiltunen.

Avointa ja välitöntä kriisiviestintää

Vuosina 2014 ja 2015 Valiolla käytiin kaksi isoa yt-kierrosta kaikissa yrityksen toiminnoissa. Johtoportaan mielessä pyöri suuria kysymyksiä.

Vahva yrityskulttuuri auttoi haastavassa tilanteessa

”Miten selviämme tästä mahdollisimman vähillä vahingoilla? Miten henkilöstön motivaatio säilyy, ilmapiiri pysyy hyvänä ja toisaalta myös Valio työpaikkana kiinnostavana?”

Haastavassa tilanteessa auttoivat yli 100 vuotta vanhan yrityksen pitkät perinteet ja vahva yrityskulttuuri, jonka perustan luo erittäin sitoutunut henkilöstö. Myös läheinen suhde omistajaportaaseen oli eduksi.

”Meillä kaikki tietävät, kenen eteen tätä työtä tehdään. Ideana on turvata suomalaisen maidontuotannon tulevaisuus. Ja se, että maidontuottajat tulevat toimeen.”

Toimintaympäristö muuttui Valiosta riippumattomista syistä. Sitoutumisen ja liiketoiminnan logiikan ymmärryksen kautta ihmiset tajusivat, että toimenpiteisiin oli pakko ryhtyä. Ilman avointa ja välitöntä viestintää ymmärrys olisi tosin saattanut jäädä syntymättä.

”Viestimme tilanteesta henkilöstölle hyvin tiiviisti ja avoimesti heti, kun haasteita ilmeni sekä intranetissä että henkilökohtaisesti. Toimitusjohtaja kiersi kaikissa toimipaikoissa kertomassa tilanteesta, vastaili kysymyksiin ja oli läsnä. Samalla tavalla toimivat myös muu johto ja esimiehet.”

”Ihmisille ei jäänyt sellaista tunnetta, että leikataan henkilöstöltä jonkun tuntemattoman tahon eduksi.”

Työtyytyväisyys parani

Syksyllä 2015 Valiossa toteutettiin työtyytyväisyyskysely, jonka tulokset yllättivät positiivisesti.

”Yritystason tulokset paranivat verrattuna edelliseen, vuonna 2013 toteutettuun kyselyyn.”

Vaikeidenkin sopeuttamistoimien jälkeen töissä jatkaneiden valiolaisten motivaatio oli todella hyvällä tasolla. Kriisitietoisuus saattoi vaikuttaa myös asenteisiin.

”Ehkä aiemmin kritisoitiin pienempiäkin asioita. Kriisin myötä alettiin nähdä vähän isompia kokonaisuuksia ja ymmärtää, että asiat ovat monella tapaa aika hyvin. ”

Myönteisesti kohti tulevaa

Tehdään työ niin hyvin kuin pystytään ja pidetään yllä positiivisuutta
Haastavat ajat eivät Valiolla ole ohi. Taloudellinen tilanne ei ole ratkennut eivätkä Venäjän pakotteet rauenneet.

”Pyrimme edelleen pitämään ihmisten motivaatiota yllä kertomalla konkreettisesti siitä, mitä teemme tilanteen parantamiseksi. Kuitenkin varoen lupaamasta liikoja.”

Negatiivista, passivoivaa ilmapiiriä ei haluta ruokkia. Positiivisesti voi suhtautua, vaikka kauheasti ei voisikaan vielä mitään luvata.

”Aika hyvä tekemisen fiilis täällä on eikä meillä jatkuvasti murehdita sitä, että toimintaympäristön ongelmat eivät ole ratkenneet. Ne ovat asioita, joihin meidän on tosi vaikea mitenkään vaikuttaa, joten näissä puitteissa menemme eteenpäin ja teemme työmme niin hyvin kuin pystymme.”

TEKSTI Kreetta Haaslahti | KUVAT Julia Hannula ja Valio
johtaminen
työhyvinvointi
viestintä

Toimiala: Valio on elintarvikeyritys, joka tuottaa ja markkinoi pääasiassa maitopohjaisia tuotteita.

Liikevaihto 2015: 1,7 mrd. €

Henkilöstön määrä: 4272

Lue lisää: www.valio.fi

Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!