Tarinoita työpaikoilta

Vorssan malli sai aikaan verkostomaisen ja osallistavan toimintakulttuurin

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMKin Vorssan malli -hankkeessa luotiin uusi toimintamalli, jonka tavoitteena oli vahvistaa uudenlaista toimintakulttuuria Forssan yksikössä.

Mallilla tavoiteltiin joustavaa, yhteistyöhön perustuvaa ja verkostomaista toimintaa. Vuosi hankkeen päättymisen jälkeen vuoropuhelu on selvästi lisääntynyt, verkostot ovat kasvaneet ja henkilöstö on omaksunut uuden mallin onnistuneesti.

Vuoden 2014 alussa alkaneen hankkeen lähtökohtana oli HAMKin Forssan yksikön organisaatiomallin muutos. Yksilökeskeinen aluejohtajarakenne purettiin ja tilalle tarvittiin malli, jossa toiminta on entistä verkostomaisempaa. Lisäksi Forssan yksikkö halusi alueen toimijoita vahvemmin mukaan yhteistyöhön. Muutos oli välttämätön, jotta ammattikorkeakoulu ja Forssan alue säilyvät elinvoimaisina.
Halusimme, että työn tekeminen muuttuu yhteisöllisemmäksi.

”Oppilaitosorganisaatiossa työskennellään perinteisesti yksilölähtöisesti. Halusimme, että työn tekeminen muuttuu yhteisöllisemmäksi. Uuden mallin tuli palvella ammattikorkeakoulua sekä Forssan aluetta parhaalla mahdollisella tavalla”, sanoo hankkeen ohjausryhmän jäsen, vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä.

Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelma myönsi hankkeelle rahoitusta ja seurasi sen edistymistä. Tekes myös edellytti, että hanke tehdään yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Niinpä HAMK toteutti hankkeen Savonia-ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa, joiden kesken pidettiin yhteisiä työpajoja ja tilaisuuksia.

”Tekes oli hankkeessamme hyvä kumppani. Oli hyvä, että yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa edellytettiin, koska meillä kaikilla oli samanlaiset lähtökohdat ja tavoitteet hankkeessa. Lisäksi opimme toisiltamme erittäin paljon”, Ahokallio-Leppälä kertoo.

Uusi toimintakulttuuri saatiin vietyä Forssan yksikön arkeen

Hankkeen toteutus koostui neljästä osasta: yhteisen tilannekuvan kartoittamisesta, osallistavasta kehittämisestä sekä uuden toimintamallin pilotoinnista ja jalkautuksesta. Työryhmä hyödynsi hankkeessa useita eri välineitä. Osallistavan kehittämisen vaiheessa apuna käytettiin muun muassa Real-verkkokeskustelualustaa, videokeskusteluja sekä työpajoja, joissa hyödynnettiin Lapin yliopistolta poimittuja luovia menetelmiä.

Yhteisen kehittämisen tuloksena syntyi Vorssan malli, jolla haluttiin tukea asiakaslähtöistä, monialaista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä siirtymällä yksilökeskeisestä toimintamallista verkostomaiseen toimintaan.

Hanke päättyi kolmen korkeakoulun yhteiseen konferenssiin ja yhteisjulkaisuun kesällä 2016.
Hanke oli onnistunut ja sen tulokset näkyvät tänä päivänä Forssan yksikön arjessa. Opettajat esimerkiksi suunnittelevat opintokokonaisuuksia enemmän yhdessä ja paikalliset toimijat otetaan kiinteämmin mukaan opintoihin, jotta opiskelijat pääsevät käsiksi työelämään jo opintojensa aikana.

Hanke kytkettiin vahvasti mukaan myös koulutuksen uudistamiseen. Forssan yksikössä siirryttiin perinteisistä opintojaksoista moduuliopetukseen ja tiimiopettajuuteen. Konkreettisesti Vorssan mallia sovelletaan esimerkiksi uudessa, osallistavin menetelmin kehitetyssä biotalouden insinöörin tutkinnossa.

Hanke kasvatti merkittävästi myös henkilöstön resilienssikyvykkyyttä.

Yksilöiden joustavuus ja kyky tarttua uusiin asioihin on lisääntynyt.
”Yksilöiden joustavuus ja kyky tarttua uusiin asioihin on lisääntynyt. Nykyään voimme ottaa joustavammin käyttöön uusia ratkaisuja ja päätökset syntyvät nopeammin luottamuksen kasvamisen myötä”, Ahokallio-Leppälä toteaa.

Tällä hetkellä Vorssan mallin soveltaminen Forssan toimipisteessä jatkuu. Hankkeen jälkeen on suunniteltu esimerkiksi sitä, miten eri sidosryhmiä voidaan osallistaa ammattikorkeakoulun toimintaan ja sen kehittämiseen pitkäjänteisesti ja systemaattisesti.TEKSTI: Tekes Liideri KUVA: HAMK
joustavuus
Liideri
verkostot
yhteisöllisyys
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK kouluttaa nuoria ja aikuisia sekä tekee soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä.

HAMKissa on noin

  •     7200 opiskelijaa
  •     625 opettajaa ja muuta henkilöstöä
  •     32 koulutusta (24 AMK + 8 YAMK) sekä 4 ammatillista opettajankoulutusta.

www.hamk.fi

Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!