Tietoa rahoituksesta

Työpaikat voivat hakea rahoitusta oman toiminnan kehittämiseen. Rahoitusvaihtoehtoja on monia ja ehdot vaihtelevat riippuen hakijasta ja kehitettävästä toiminnasta. Alla on kerrottu tiivistetysti kenelle ja mihin eri rahoitusvaihtoehdot on tarkoitettu. Tarkemmat tiedot reunaehdoista, jotka hakijan ja kehittämishankkeen on täytettävä, löydät rahoitusta tarjoavat tahon verkkosivuilta.

Esimerkkejä rahoitusvaihtoehdoista

Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa (Tekes)
Kenelle ja mihin:
Yrityksille, jotka hakevat kasvua liiketoimintaansa innovaatioiden tuomista kilpailueduista. Julkisen sektorin organisaatioille, jotka uudistavat palvelutoimintojaan.

Työsuojelurahasto
Kenelle: kaikille työpaikoille
Mihin: Organisaatiosi kehittämiseen ulkopuolisen asiantuntijan/konsultin avulla. Hankkeisiin, joissa pyritään innovatiivisesti ja aiempaa tutkimustietoa hyödyntäen aikaansaamaan toimiva, tuottava ja turvallinen työympäristö, jossa henkilöstö voi hyvin ja kehittyy.

Kiito – kansainväliseen kasvuun (Tekes)
Kenelle: Kiito-rahoituspalvelu sopii yli 5-vuotiaille pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat uudistua ja kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.
Mihin: Rahoituspalvelun avulla yritys voi kehittää kasvuvisiotaan ja -strategiaansa, parantaa muita valmiuksia kansainväliseen kasvuun sekä kartoittaa kysyntää vientimarkkinoilla.

ELY-keskusten rahoitus pk-yrityksille
Kenelle: pk-yrityksille
Mihin: Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen.

Täsmä-koulutus (ELY-keskukset)
Kenelle: kaikille työpaikoille
Mihin: TäsmäKoulutus on yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet opiskelijat sijoittuvat saman työnantajan palvelukseen.

Hanketukea työpaikkojen liikunnan edistämistyöhön (KKI-ohjelma)
Kenelle:
kaikille työpaikoille
Mihin: Työpaikkojen liikunnan edistämistyöhön. Hanketuella kannustetaan tukemaan henkilöstön työ- ja toimintakykyä sekä edistämään työssä jaksamista liikunnan ja terveellisten elintapojen avulla.

Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohanke (ESR)
Kenelle:
Rahoitusta ESR-hankehaussa (Hämeen ELY) voivat hakea työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat, julkiset toimijat, yrittäjäjärjestöt, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit ja muut mikro- ja pk-yritysten toimialoihin liittyvät järjestöt sekä säätiöt.
Mihin: Hankkeen tulee edistää samanaikaisesti tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistä mikro- ja pk- yrityksissä huomioimalla myös työelämän kehittämisstrategian ulottuvuudet: osaava työvoima, luottamus ja yhteistyö, innovointi ja tuottavuus, työhyvinvointi ja terveys sekä tulevaisuuden työpaikat.

Horisontti 2020 -ohjelma (Tekes)
Kenelle: Ohjelma rahoittaa yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja
esimerkiksi kuntien tai sairaaloiden yhteisiä hankkeita.
Mihin:
Puiteohjelmahankkeet ovat pääsääntöisesti isoja: kokonaisbudjetti on useita miljoonia euroja ja niissä on monta osallistujaa useasta eri EU-maasta. Myös muut kuin eurooppalaiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin, mutta yleensä EU rahoittaa vain eurooppalaisten osallistujien työtä. Varsinaisten tutkimus- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden lisäksi
Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan myös tutkijoiden liikkuvuutta
eri maiden välillä sekä infrastruktuurien kehittämistä. Pienten ja keskisuurten yritysten osallistuminen Horisontti 2020 -ohjelman hankkeisiin on EU:n kannalta erityisen tärkeää. Pk-yrityksille on myös oma rahoitusmuotonsa, josta voi saada rahoitusta varsin nopeasti uusien ideoiden testaamiseen.