Tietoa rahoituksesta

Työpaikat voivat hakea rahoitusta oman toimintansa kehittämiseen. Rahoitusvaihtoehtoja on monia ja ehdot vaihtelevat riippuen hakijasta ja kehitettävästä toiminnasta. Alla on kerrottu tiivistetysti kenelle ja mihin eri rahoitusvaihtoehdot on tarkoitettu. Tarkemmat tiedot reunaehdoista, jotka hakijan ja kehittämishankkeen on täytettävä, löydät rahoitusta tarjoavat tahon verkkosivuilta.

Esimerkkejä rahoitusvaihtoehdoista

Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa (Business Finland)

Kenelle ja mihin: Yrityksille, jotka hakevat kasvua liiketoimintaansa innovaatioiden tuomista kilpailueduista. Julkisen sektorin organisaatioille, jotka uudistavat palvelutoimintojaan.

Työsuojelurahasto

Kenelle: kaikille työpaikoille
Mihin: Organisaatiosi kehittämiseen ulkopuolisen asiantuntijan/konsultin avulla. Hankkeisiin, joissa pyritään innovatiivisesti ja aiempaa tutkimustietoa hyödyntäen aikaansaamaan toimiva, tuottava ja turvallinen työympäristö, jossa henkilöstö voi hyvin ja kehittyy.

Kiito – kansainväliseen kasvuun  (Business Finland)

Kenelle: Kiito-rahoituspalvelu sopii yli 5-vuotiaille pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat uudistua ja kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.
Mihin: Rahoituspalvelun avulla yritys voi kehittää kasvuvisiotaan ja -strategiaansa, parantaa muita valmiuksia kansainväliseen kasvuun sekä kartoittaa kysyntää vientimarkkinoilla

ELY-keskusten rahoitus pk-yrityksille

Kenelle: pk-yrityksille
Mihin: Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen.

Täsmä-koulutus (ELY-keskukset)

Kenelle: kaikille työpaikoille
Mihin: TäsmäKoulutus on yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet opiskelijat sijoittuvat saman työnantajan palvelukseen.

Hanketukea työpaikkojen liikunnan edistämistyöhön (KKI-ohjelma)

Kenelle: kaikille työpaikoille
Mihin: Työpaikkojen liikunnan edistämistyöhön. Hanketuella kannustetaan tukemaan henkilöstön työ- ja toimintakykyä sekä edistämään työssä jaksamista liikunnan ja terveellisten elintapojen avulla.

Horisontti 2020 -ohjelma (Business Finland)

Kenelle: Ohjelma rahoittaa yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja esim. kuntien tai sairaaloiden yhteisiä hankkeita.
Mihin: Varsinaisten tutkimus- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden lisäksi ohjelmasta rahoitetaan myös tutkijoiden liikkuvuutta eri maiden välillä sekä infrastruktuurien kehittämistä. Pk-yritysten osallistuminen Horisontti 2020 -ohjelman hankkeisiin on EU:n kannalta erityisen tärkeää