Hyvä työelämä toimii Suomen kilpailukykytekijänä

Työelämä 2020 -hanke julkaisi syksyllä 2016 Suomen työelämäbrändiraportin. Raportti kuvaa suomalaisen työelämän ympärille muodostunutta positiivista mainetta.

Työelämäbrändi kehittämisen tarkoituksena on, että se tukee Suomen talouskasvua pitkällä aikavälillä ja auttaa Suomea menestymään kansainvälisessä yhteistyössä. Työelämäbrändi sisältää kolme keskeistä attribuuttia suomalaisesta työelämästä, joita tukevat bränditarinat. Tarinat pohjautuvat kokemuksiin suomalaisen työelämän tunnettuudesta, laadukkuudesta ja mielleyhtymistä.

Suomalaisen työelämäbrändin perusta muodostuu Suomessa työskentelevien henkilöiden yhteisen työpanoksen kautta, suomalaiset työntekijät, työnantajat ja yrittäjät tuottavat yhteisesti työelämäbrändin.


Ajankohtaista:

14.11.2018 Selvitys: Suomi on turvallinen ja varma maa harjoittaa liiketoimintaa

Ulkomaalaistaustaisista johtajista jopa 95 prosenttia on sitä mieltä, että Suomi on turvallinen ja varma maa harjoittaa liiketoimintaa. Suomalaisen työelämän vahvuuksina pidetään turvallista ja tasa-arvoista työympäristöä, joustavia työaikoja sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistumista. Kehitettävää on etenkin eri kulttuureista tulevien työntekijöiden vahvuuksien hyödyntämisessä ja kommunikoinnissa.

Lue lisää

 

Kenelle työelämäbrändi on tarkoitettu?

Työelämäbrändin asiakkaita ovat sellaiset henkilöt, organisaatiot tai instituutiot, jotka toimivat tällä hetkellä lähtökohtaisesti Suomen ulkopuolella:

 • ulkomaiset sijoittajat: vahva työelämäbrändi houkuttelee investoimaan Suomeen sellaisiin kohteisiin, jotka synnyttävät pitkän aikavälin kestävää taloudellista kasvua
 • ulkomaiset yritykset: vahva työelämäbrändi houkuttelee käymään kauppaa ja tekemään muuta yhteistyötä suomalaisyritysten kanssa sekä hakemaan yrityskumppanuuksia Suomesta
 • ulkomainen työvoima: vahva työelämäbrändi houkuttelee ulkomaista työvoimaa Suomen työmarkkinoille auttaen paikkaamaan kotimaisia työvoima-aukkoja ja lisäämään moniarvoisuuden ja monimuotoisuuden myötä työelämän innovatiivisuutta.

Brändiattribuutit ovat osaaminen, yhteistyö ja turvallisuus

Työelämäbrändin kehittämistä tukee kolme bränditarinaa. Tarinoita ei ole tarkoitettu ensisijaisesti viestinnällisiksi tarinoiksi sellaisenaan, vaan eräänlaiseksi narratiiviseksi alustaksi, jonka pohjalta on mahdollista muodostaa kohdennettuja viestejä eri asiakasryhmille. Tarinat ovat luettavissa Hyvä työelämä Suomen kilpailukykytekijäksi -raportissa (pdf).


Photo 28-08-2018, 14.23.40

Osaaminen: Suomen työelämä edustaa maailman kovinta osaamista

 • Kehittynyt teknologia käytössä ja digitaalisen murroksen eturintamassa
 • Työntekijöiden vahva osallistuminen, itseohjautuvuus ja joustava työaika
 • Taustalla tehokas koulutusjärjestelmä, yritysten aktiivinen henkilöstön kouluttaminen ja hyvät työssäoppimisen mahdollisuudet


Photo 28-08-2018, 14.24.34

Yhteistyö: Suomen työelämä edustaa maailman kehittyneintä yhteistyötä

 • Yhteiskunnan ja yritysten verkottumisessa maailman ja Euroopan ykkönen
 • Johdon ja henkilöstön yhteistoiminta läpilyövä periaate
 • Taustalla yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus ja matalahierarkkisuus, joka mahdollistaa joustavan yhteistoiminnan
Photo 28-08-2018, 14.25.34

Turvallisuus: Suomen työelämä edustaa maailman turvallisinta ympäristöä

 • Työelämän murroksessa kaveria ei jätetä, vaan turvaverkko ja ponnahduslauta toimivat
 • Ekologinen kestävyys elämänasenteena ja -tapana
 • Taustalla vakaa kansalaisyhteiskunta, jossa vahva luottamus kansalaisten kesken ja instituutioihin sekä, jonka olennaisena elementtinä vastuulliset työmarkkinaosapuolet


Uudet täydentävät tarinat ovat valmisteilla


Kolmen bränditarinan rinnalle ollaan tuomassa niitä täydentäviä attribuutteja, jotka ovat suomalainen johtamistapa sekä perheystävällisyys. Ne eivät toimi samalla tavalla erillisinä bränditarinoina, kuin kolme muuta vaan ovat läpileikkaavina teemoina mukana niissä kaikissa.

Suomalaisen johtamisen tarina muotoutui keväällä 2018, kun julkaisimme yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa Suomalaisen johtamisen tila ja tulevaisuus –raportin. Syksyllä 2018 projektia jatketaan työpajoissa, joissa käsitellään suomalaisen johtamisen kehityskohteita.

Perheystävällisyyden tarinaa valmistellaan Työelämä 2020 -verkostosta kootussa työryhmässä ja tuloksia on luvassa vuoden 2019 alkupuolella.