Yhdessä kohti tavoitetta


Työelämä 2020 -hankkeen visio, Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä, edellyttää laaja-alaista yhteistyötä ja tahtoa edesauttaa kehittymistä ja uudistumista suomalaisilla työpaikoilla. Tämä onnistuu vain rakentamalla yhteistyöverkostoja, joissa kasvatetaan ja jaetaan työelämäuudistamiseen liittyvää osaamista.

Hankkeen kolme perusjalkaa muodostuvat kolmesta verkostosta – työelämätoimijat, alueet sekä toimialat. Jokaisen verkoston jäsenellä on oma polkunsa tavoittaa työpaikkoja ja näin osallistua työpaikoilla tapahtuvan työelämän kehittämisen tukemiseen.

Yhteisen vision lisäksi verkostoja yhdistää työelämän yhteinen arvopohja – luottamus, sinnikkyys, rohkeus ja tarkoitus. Työelämän murros edellyttää innovatiivisia ratkaisuja. Tähän haasteeseen yhteistyöverkostot vastaavat.tyoelama2020-parempi-tyoealama@2x