Toimialaohjelmat

Työelämän kehitystyö on monella toimialalla pitkäjänteistä ja vaikuttavaa. Se on myös luonnollinen osa sopimista ja yhteistyötä. Toimialaohjelmat ovat työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteisiä kehittämishankkeita. Toiminnan periaatteina ovat tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikainen kehittäminen, joka tapahtuu yhteistyössä johdon ja henkilöstön kesken.

Ohjelmilla tavoitellaan toimialan työpaikkojen, niiden johdon ja henkilöstön yhteisiä etuja ja menestystä. Niiden teemat voivat vaihdella toimialoittain, riippuen toimialan erityispiirteistä ja tulevaisuuden haasteista. Yhteistä näille kaikille – toimialasta riippumatta – on halu olla mukana rakentamassa Suomeen laadukasta ja tuottavaa työelämää.


tyoelama2020-parempi-tyoealama@2x

Lue ajankohtaisimmat kuulumiset toimialaohjelmista!


26.4.2018 Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto aloittavat yhteisen tuottavuushankkeen

Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry haluavat yhdessä tukea yrityksissä tapahtuvaa tuottavuuskehitystä. Liitot ovat aloittamassa Tuottavuutta yhdessä -nimisen tuottavuusohjelman, johon odotetaan mahdollisimman monia yrityksiä eri puolilta maata. Liitot ovat yhtä mieltä siitä, että tuottavuus on keskeinen kilpailukykytekijä ja sen eteen on paljon tehtävissä. Keskeisessä roolissa on hyvä yhteistyö yrityksissä.

Lue lisää

 

15.1.2018 Case Kauppa: Heinon Tukussa tehdään pitkäjänteistä työtä tuottavuuden ja osaamisen kehittämiseksi

Heinon Tukku on ollut vuodesta 2015 asti mukana kaupan alan kehittämisohjelmassa, joka on osa Työelämä 2020 -hanketta. Kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää kaupan työhyvinvointia, tuottavuutta ja työntekijöiden osaamista. Hyviä konkreettisia tuloksia on nähtävissä.

Lue lisää

 

4.12.2017 Ollaan ihmisiksi -kampanjalla epäasiallista käytöstä vastaan

Moni kaupan alan ammattilainen joutuu päivittäin kohtaamaan työssään epäasiallista käytöstä. Tänään 4.12. käynnistyvällä Ollaan ihmisiksi -kampanjalla halutaan herätellä kuluttajat miettimään omaa rooliaan niin myyjien kuin muidenkin asiakaspalvelutyötä tekevien työhyvinvoinnin edistämisessä.

Lue lisää

 

18.12.2017 9.45Ilkeäkieliset asiakkaatko aina oikeassa?

Muistan, että viime vuosituhannella, kun itsekin tein useita eri asiakaspalvelutöitä, vallitsi kohtelias vuorovaikutus asiakkaiden ja asiakaspalvelijoiden välillä. Kohtaamisen aluksi kumpikin tervehti ja sen lopuksi molemmat kiittivät. Asiakas kiitti palvelusta ja myyjä kiittämisestä.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

13.12.2017 8.25Yhdessä hyvän käytöksen puolesta

Kaupan liitto käynnisti 4.12 Ollaan ihmisiksi -kampanjan. Saimme kampanjaan mukaan merkittävän kumppanijoukon. Kaupan liiton lisäksi mukana ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Työelämä 2020 -hanke, palvelualojen työntekijöitä edustava PAM ry ja Päivittäistavarakauppa ry. Kampanjan suojelijana toimii työministeri Jari Lindström.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

1.12.2017 13.58Ollaan ihmisiksi – myös kaupassa

Miltä tuntuu, jos tervehdykseesi ei vastata? Entä jos ulkonäköäsi arvostellaan tai ammattitaitosi kyseenalaistetaan? Millaista on kohdata suoranaista uhkailua tai hyökkäävää käytöstä omalla työpaikalla?

Lue lisää | 0 Kommenttia