Hyvinvoiva Finanssiala

Hyvinvoiva finanssiala on finanssialan työnantajien ja työntekijöiden yhteinen hanke, jonka tavoitteena on finanssialan työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen.

Hyvinvoiva finanssiala on osa valtakunnallista Työelämä 2020 -hanketta. Yhteistyössä ovat mukana alan työnantajaliitto Finanssialan Keskusliitto sekä kaikki alan työntekijäliitot eli Ammattiliitto Nousu, Ammattiliitto Pro, Vakuutusväen Liitto VvL ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeesta on sovittu sekä rahoitus- että vakuutusalan työehtosopimuksissa. Tämä vahva ja kirjattu päätös on vaikuttanut siihen, että tulevaisuuden ennakointityöhön on sitouduttu vahvasti molemmin puolin pöytää. Näin laaja-alainen yhteistyö on mahdollistanut koko alan yhteisen tulevaisuusnäkemyksen muodostamisen.

Varsinainen hanke alkoi jo edellisellä sopimuskaudella ja sitä on jatkettu tälle kaudelle. Hankkeen puitteissa on järjestetty useita työpajoja, joissa työntekijät ja esimiehet ovat kävneet läpi tulevaisuuden haasteita. Lisäksi on tehty erilaisia tutkimuksia asiakkaiden näkemyksistä finanssialan palveluista ja toiminnasta. Samoin kysyttiin alan henkilöstöltä mitkä seikat vaikuttavat hyvinvointiin ja millaiset ovat tulevaisuuden osaamistarpeita. Digitalisaation vaikutuksista finanssialaan tehtiin professoritason raportti. Kaikki materiaali on saatavissa Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilta.

Luottamuksella tuottavuutta ja hyvinvointia


Hyvinvoiva finanssiala (HyFi) -hanke käynnistyi liittotasolta, nyt tavoitteena on viedä sen tuloksia kohti yritystasoa. HyFi-hankkeessa listattiin alan yrityksissä käytössä olleita hyviä työelämän käytäntöjä, jotka parantavat sekä työelämän tuottavuutta että hyvinvointia. Samalla kehitettiin uusia. Hyvät käytännöt koottiin yhteen  kaikkien alan yritysten käyttöön ja toimivat loistavana esimerkkinä myös muille. Tämä pankkien ja vakuutusyhtiöiden hyvien käytäntöjen Sanoista tekoihin -esite julkaistiin vuoden 2016 keväällä pidetyssä työntekijöiden ja työnantajien yhteisessä HyFi-foorumissa.

Tämän vuoden toukokuussa järjestetään jälleen HyFi-foorumi, joka keskittyy finanssialalla tehtävän työn muutoksiin. Mukaan on kutsuttu työnantajien ja työntekijöiden edustajat pohtimaanaihetta työpajamuodossa. Tarkoitus on yhdessä keskustella miten voimme lisätä keskinäistä luottamusta, minkälaisia pelisääntöjä tarvitaan ja millaista osaamista uudenlainen työ vaatii tulevaisuudessa.

Tuleva HyFi-foorumi kulkee nimellä Luottamuksella tuottavuutta ja työhyvinvointia. Tilaisuudella on tärkeä tehtävä antaa syötteitä tuleviin syksyn työmarkkinaneuvotteluihin ja työehtosopimuksiin. Foorumi on vaikuttamisen paikka ja mahdollisuus uudistaa liittojen välistä yhteistyötä jälleen parempaan suuntaan.


Hankkeessa tuotetut videot

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeessa tunnistettiin useita konkreettisia kehityskohteita, joihin alan on paneuduttava työntekijöiden ja työnantajien yhteisvoimin. Keskeisimmistä kehityskohteista on tehty neljä videota, jotka kukin havainnollistavat parissa minuutissa, missä mennään ja mihin suuntaan alalla pitäisi kulkea.

Etätyön mahdollisuudet finanssialalla

Etätyötä on tehty maailman sivu, mutta vasta kovin vähän suorittavan portaan tehtävissä. Finanssialalla tietoturvaongelmat ovat lisäksi olleet mutkana matkassa. Nyt tekniikan kehityksen myötä finanssialan etätyötä olisi vara lisätä huomattavasti ja parantaa samalla työntekijöiden hyvinvointia – ja kenties myös tuottavuutta!


Finanssialan asiakkaan uudet tarpeet - miten reagoida?
Mitä finanssialan asiakas haluaa jatkossa? Millaista palvelua? Milloin? Olemmeko me valmiit vastaamaan muuttuneisiin vaatimuksiin? Mitä se meiltä vaatii? Kuinka palvella asiakasta entistä paremmin ja perustella finanssipalvelun lisäarvo aikana, jolloin kaikki asiakkaiden kaipaama tieto on periaatteessa saatavissa verkosta?


Finanssiala ei ole enää pelkkä suurten temmellyskenttä
Emme ole enää yksin. Keitä ovat haastajat, jotka nakertavat liiketoiminnasta siivun sieltä, toisen täältä? Miten perinteisten finanssijättien tulee toimia, jotta ne pärjäävät lisääntyvässä kilpailussa? Laakereilleen ei voi jäädä lepäämään. 

 

Digitalisaation muutokset työssä

Digitalisaation myötä tapamme tehdä työtä muuttuu. Samalla osa vanhoista työpaikoista häviää kokonaan, kun sama työ voidaan tehdä tehokkaammin ilman ihmistä. Toisaalta kokonaan uudenlaisia työtehtäviä syntyy lisää – eikä ihmistäkään voi kaikkialta korvata.


: