Hyvinvoiva Finanssiala -hanke

Hyvinvoiva finanssiala -hanke on finanssialan työnantajien ja työntekijöiden yhteinen hanke, jonka tavoitteena on finanssialan työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen.

Varsinainen hanke toteutettiin vuosina 2014-2015. Yhteistyön jatkumisesta vuosina 2016-2017 on sovittu rahoitus- ja vakuutusalan työehtosopimusneuvotteluissa. Hankkeessa ovat mukana alan työnantajaliitto Finanssiala ry sekä kaikki alan työntekijäliitot eli Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Vakuutusväen Liitto VvL ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Toimialaohjelman tavoitteet

Hankkeen edetessä on havaittu useita konkreettisia kehityskohteita, joihin alan työntekijöiden ja työnantajien on paneuduttava yhteisvoimin. Keskeisimmistä kehityskohteista on tehty neljä videota, jotka kukin havainnollistavat parissa minuutissa, missä mennään ja mihin suuntaan alalla pitäisi kulkea.

Etätyötä on tehty maailman sivu, mutta vasta kovin vähän suorittavan portaan tehtävissä
. Finanssialalla tietoturvaongelmat ovat lisäksi olleet mutkana matkassa. Nyt tekniikan kehityksen myötä finanssialan etätyötä olisi vara lisätä huomattavasti ja parantaa samalla työntekijöiden hyvinvointia – ja kenties myös tuottavuutta!Mitä finanssialan asiakas haluaa jatkossa? Millaista palvelua? Milloin? Olemmeko me valmiit vastaamaan muuttuneisiin vaatimuksiin? Mitä se meiltä vaatii? Kuinka palvella asiakasta entistä paremmin ja perustella finanssipalvelun lisäarvo aikana, jolloin kaikki asiakkaiden kaipaama tieto on periaatteessa saatavissa verkosta?Emme ole enää yksin. Keitä ovat haastajat, jotka nakertavat liiketoiminnasta siivun sieltä, toisen täältä? Miten perinteisten finanssijättien tulee toimia, jotta ne pärjäävät lisääntyvässä kilpailussa? Laakereilleen ei voi jäädä lepäämään.Digitalisaation myötä tapamme tehdä työtä muuttuu. Samalla osa vanhoista työpaikoista häviää kokonaan, kun sama työ voidaan tehdä tehokkaammin ilman ihmistä. Toisaalta kokonaan uudenlaisia työtehtäviä syntyy lisää – eikä ihmistäkään voi kaikkialta korvata.Toimialaohjelman tuloksia ja tukea työpaikoille

Finanssialan koulutustarpeiden ja työelämän yhdistämiseksi syksyllä 2016 perustettiin Finanssiakatemia-yhteistyöverkosto. Finanssiakatemian tavoitteena on lisätä työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä siten, että työelämän tarpeet huomioidaan oppilaitosten opetuksessa. Finanssiakatemian toiminnasta vastaa Finanssiala ry, mutta myös työntekijäjärjestöt osallistuvat verkoston tutkimuksiin ja yhteisiin tilaisuuksiin.

Vuonna 2017 yhteistyö painottui työn muutokseen sekä etä- ja mobiilityön tekemiseen ja johtamiseen. Hankkeen selvityksissä, esimiesten ja henkilöstön yhteisessä seminaarissa sekä liittotyöryhmässä pureuduttiin osapuolten väliseen luottamukseen, yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin sekä uudenlaiseen osaamiseen.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa laadittiin kaksi selvitystä etätyötä tekevien henkilöiden esimiesten roolia ja tehtäviä sekä pankki- ja vakuutusalan työntekijöiden osaamistarpeita ja kokemuksia etätyöstä. Selvitysten yhteenvetoon voit tutustua Finanssialan sivuilla.

Keväällä 2017 järjestetyssä Luottamuksella tuottavuutta ja hyvinvointia -seminaarissa työnantajien ja työntekijöiden yhteisissä ryhmätöissä pohdittiin, miten työpaikoilla voitaisiin parantaa luottamusta ja kehittää yhteisiä pelisääntöjä, sekä millaista alla osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja miten jo olemassa olevaa osaamista voitaisiin jakaa työpaikoilla. Paikalla oli lähes 80 osanottajaa.

Selvitysten ja seminaarityöskentelyn pohjalta laadittiin alan työpaikoille suunnattu Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle -työkirja.