Hyvinvoiva Finanssiala -hanke

Hyvinvoiva finanssiala -hanke on finanssialan työnantajien ja työntekijöiden yhteinen hanke, jonka tavoitteena on finanssialan työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen.

Varsinainen hanke toteutettiin vuosina 2014–2015. Yhteistyön jatkumisesta vuosina 2018–2021 sekä vuosina 2016–2017 on sovittu rahoitus- ja vakuutusalan työehtosopimusneuvotteluissa. Hankkeessa ovat mukana alan työnantajaliitto Finanssiala ry sekä kaikki alan työntekijäliitot eli Ammattiliitto Nousu ry (vuoden 2019 alusta alkaen Unio), Ammattiliitto Pro ry, Vakuutusväen Liitto VvL ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. 

Toimialaohjelman tulokset

Hankkeen edetessä on havaittu useita konkreettisia kehityskohteita, joihin alan työntekijöiden ja työnantajien on paneuduttava yhteisvoimin. Liittoyhteistyössä valmistui ensimmäisessä vaiheessa Tuottavuutta ja työhyvinvointia finanssialalle -loppuraportti sekä kartoitus digitalisaation vaikutuksista (2015). Alan parhaat käytännöt koostettiin yhteen (2016). Lisäksi tehtiin etätyötä käsittelevä selvitys ja laadittiin työpaikoille suunnattu työkirja tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi (2017). 

Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi tehtiin yhdessä alalle kouluttavien oppilaitosten kanssa Finanssiakatemiassa (2018). Vuosien 2018–2021 toimenpiteet osaamisen ja Hyvinvoivan Finanssialan jatkosta on sovittu nyt voimassa olevissa sopimuksissa. Kaikki toimialaohjelman tulokset ja työpaikoille tarkoitetut tulokset on kerätty Finanssiala.fi-sivustolle.

Toimialaohjelman tavoitteet

Tavoitteena on finanssialan työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen, kun työ ja asiakaskäyttäytyminen muuttuu. Yhteistyön keskeisimmistä kehityskohteista on tehty neljä videota, jotka kukin havainnollistavat parissa minuutissa, missä mennään ja mihin suuntaan alalla pitäisi kulkea.

Etätyötä on tehty maailman sivu, mutta vasta kovin vähän suorittavan portaan tehtävissä. Finanssialalla tietoturvaongelmat ovat lisäksi olleet mutkana matkassa. Nyt tekniikan kehityksen myötä finanssialan etätyötä olisi vara lisätä huomattavasti ja parantaa samalla työntekijöiden hyvinvointia – ja kenties myös tuottavuutta!Mitä finanssialan asiakas haluaa jatkossa? Millaista palvelua? Milloin? Olemmeko me valmiit vastaamaan muuttuneisiin vaatimuksiin? Mitä se meiltä vaatii? Kuinka palvella asiakasta entistä paremmin ja perustella finanssipalvelun lisäarvo aikana, jolloin kaikki asiakkaiden kaipaama tieto on periaatteessa saatavissa verkosta?Emme ole enää yksin. Keitä ovat haastajat, jotka nakertavat liiketoiminnasta siivun sieltä, toisen täältä? Miten perinteisten finanssijättien tulee toimia, jotta ne pärjäävät lisääntyvässä kilpailussa? Laakereilleen ei voi jäädä lepäämään.Digitalisaation myötä tapamme tehdä työtä muuttuu. Samalla osa vanhoista työpaikoista häviää kokonaan, kun sama työ voidaan tehdä tehokkaammin ilman ihmistä. Toisaalta kokonaan uudenlaisia työtehtäviä syntyy lisää – eikä ihmistäkään voi kaikkialta korvata.Keväällä 2017 järjestetyssä Luottamuksella tuottavuutta ja hyvinvointia -seminaarissa työnantajien ja työntekijöiden yhteisissä ryhmätöissä pohdittiin, miten työpaikoilla voitaisiin parantaa luottamusta ja kehittää yhteisiä pelisääntöjä, sekä millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja miten jo olemassa olevaa osaamista voitaisiin jakaa työpaikoilla.