Kaupan alan kehittämishanke

Kaupan alan kehittämishankkeessa toteutetaan työpaikkakohtainen kehittämisprojekti yhteistyössä Heinon Tukun kanssa vuosina 2015-2018. Hankkeessa luodaan Heinon tukulle jatkuvaan kehittämiseen perustuvat uudet toimintatavat. Projekti on mukana myös Business Finlandin Liideri-ohjelmassa.

Kehittämishankkeessa ovat mukana kaupan alan työnantajajärjestö Kaupan liitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Työterveyslaitos ja Heinon Tukku.

Toimialaohjelman tavoitteet

Kehittämishankkeen avulla on tarkoitus kehittää työhyvinvointia, tuottavuutta ja työntekijöiden osaamista kaupan alalla sekä parantaa yrityksen johdon ja henkilöstön yhteistyötä kehittämismyönteisen ilmapiirin luomisessa ja vakiinnuttaa kehitystyö yrityksen jatkuvaksi toimintamalliksi Heinon tukussa.

Heinon tukun kehittämisprojektille on asetettu seuraavat tavoitteet:

  • Yritys kasvaa ja on kannattava.
  • Yritys on edelläkävijä sähköisessä kaupassa ja monikanavaisessa palvelussa.
  • Yrityksen henkilöstö on osaavaa ja sitoutunutta.
  • Yritys on houkutteleva ja pitkäaikainen kumppani sekä asiakkaiden näkökulmasta että työnantajana.
  • Yrityksen uudistumiskykyä vahvistetaan: johtaminen tukee henkilöstön kehittämistä, mahdollistaa uusien toimintatapojen syntymisen ja motivoi henkilöstöä muuttuvassa työympäristössä. 

Tuloksia ja työkaluja työpaikoille

Hankkeessa Heinon Tukulle on luotu Heinon Oppimisen Polku, jossa henkilöstö ja esimiehet osallistuvat aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. PAM ja Kaupan liitto ovat järjestäneet yhteisiä kehittämistilaisuuksia ja tarjonneet omia asiantuntijaverkostojaan kehittämisprojektin tueksi.