Kaupan alan Ollaan ihmisiksi -kampanja

Kaupan alan ammattilaisten kohtaama epäasiallinen käytös on yleistynyt viime vuosina. Ollaan ihmisiksi -kampanjalla halutaan herätellä kuluttajat miettimään omaa rooliaan niin myyjien kuin muidenkin asiakaspalvelutyötä tekevien ihmisten työhyvinvoinnin edistämisessä.

Joulukuussa 2017 lanseerattua kampanjaa rahoittavat Kaupan liitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Päivittäistavarakauppa ry. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Työelämä 2020 -hanke ovat mukana viestintäyhteistyössä ja työministeri Jari Lindström toimii kampanjan suojelijana.

Kampanjan tavoitteet

Kaupan liiton marraskuussa 2017 tekemässä yritys- ja kuluttajakyselyssä 63 prosenttia yritysvastaajista kertoi henkilökunnan nimittelyn ja haukkumisen lisääntyneen. Kuluttajista 30 prosenttia oli törmännyt muiden asiakkaiden häiriköintiin erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa, ja heistä peräti 52 prosenttia nimenomaan kaupassa. Häiriköinnin yleistyminen käy ilmi myös PAMin vuonna 2017 tekemästä jäsenselvityksestä.

Kampanjalla halutaan herätellä kaikkia asiakkaita asettumaan asiakaspalvelijoiden asemaan ja kohtelemaan kanssaihmisiä arvostavasti. Kampanjan tavoitteena on lisätä positiivista kierrettä, joka syntyy työntekijöiden hyvinvoinnista, asiakkaiden saamasta hyvästä palvelusta ja näiden myötä yritysten menestyksestä.