Kirkon työelämä 2020 -ohjelma (Kirteko)

Kirkon pääsopijaosapuolet Kirkon työmarkkinalaitos, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kirkon alan unioni ry ja Kirkon alat ry rohkaisevat kirkon työpaikkoja, seurakuntia ja seurakuntayhtymiä uudistumaan. Ne ovat käynnistäneet Kirkon työelämä 2020 -ohjelman (Kirteko) tukemaan työpaikkojen omaehtoista uudistumista ja yhteistoiminnallista kehittämistä.

Kirteko perustuu sopimuskausittain tehtävään virka- ja työehtosopimuskirjaukseen. Ensimmäinen kirjaus tehtiin sopimuskaudelle 2014-2017. Ohjelmalla kirkon sektori on mukana Työelämä 2020 -hankkeessa rakentamassa Suomeen Euroopan parasta työelämää vuoteen 2020 mennessä.

Toimialaohjelman tavoitteet

Kirtekolla pyritään tavoittamaan laajasti kirkon työpaikoilla tehtävä kehittämistyö, tekemään sitä näkyväksi ja jakamaan kehittämisen kokemuksia ja käytäntöjä. Pyrkimyksenä on edistää kehittämistä monipuolisesti osana kirkon sektorin rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia.

Tavoitteena on, että kirkon työpaikat ovat kansallisen työelämän kehittämisstrategian mukaisesti Euroopan parhaita, kirkollisesti ilmaistuna "taivaallisen hyviä" tulevaisuuden työpaikkoja, joissa toteutuu seuraava:

  • Niiden toiminta on merkityksellistä ja vaikuttavaa
  • Niissä panostetaan työyhteisöjen toimivuuteen ja työelämän laatuun
  • Ne ovat Työelämä 2020 -hankkeen työelämästrategian mukaisella kehityspolulla vähintään hyvällä perustasolla

Eri toimijoiden kokemus, osaaminen ja ideat on pyritty saamaan esille ja vuorovaikutukseen keskenään toteuttamalla esimerkiksi:


Näillä foorumeilla esille nousseita erityisiä teemoja ovat olleet esimerkiksi jaettu, palveleva ja myötätuntoa herättävä johtaminen ja esimiestyö, työn ilo ja luottamus, uudistuminen, tasa-arvo ja eri-ikäisten tarpeiden huomioiminen sekä osaamisen kehittäminen.

Kirkon henkilöstön työoloja ja työhyvinvointia on selvitetty vuodesta 2014 alkaen joka toinen vuosi toteutetulla Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksella. Tutkimuksen tekee Keva yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmän kanssa. Voit tutustua vuosien 2014 ja 2016 selvityksiin Sakastin sivuilla.


kirteko

Toimialaohjelman tuloksia ja tukea työpaikoille

Työpaikkojen välistä ja niiden toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja vuoropuhelua edistetään järjestämällä Kirteko-verkostotapaamisia. Niihin kutsutaan mukaan sekä työnantajan että henkilöstön edustajia.

Tapaamiset tarjoavat mahdollisuuden keskustella, ideoida ja työstää työelämän kehittämisen ajatuksia ja hyviä käytäntöjä, saada ajankohtaista työelämätietoa ja jakaa sitä. Tapaamisten toteutukseen osallistuu kirkon sopijaosapuolten ja Työturvallisuuskeskuksen, Kevan ja Kirkon koulutuskeskuksen lisäksi yhteistyökumppaneita seurakunnista ja hiippakunnista.

Vuonna 2017 järjestetyssä kolmessa Kirteko-verkostotapaamisessa oli yli 200 osallistujaa yli 80 organisaatiosta. Vuonna 2018 tilaisuuksia järjestetään myös kolme. Suunnitelmissa on toteuttaa ne Työelämä 2020 -hankkeessa kehitettyä Workathlon-tapahtumakonseptia soveltaen.

Työpaikkojen yhteistä oppimista ja hyvien käytäntöjen jakamista edistetään organisoimalla oppimis- ja kehittämisverkostoja. Vuosina 2016-2017 toteutettujen verkostojen työskentelyyn on osallistunut kymmenkunta seurakuntayhtymää ja yksittäistä seurakuntaa eri puolelta Suomea. Seurakunnilla on myös mahdollisuus osallistua Kevan ja Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän toteuttamiin kehittämisverkostoihin.

Toimialaohjelma on tarjonnut kehittämishankkeiden ideointiin ja käynnistämiseen liittyvää tukea yksittäisille toimijoille ja ollut niissä joissakin myös itse mukana. Vuonna 2018 kehittämishankkeiden tukeen panostetaan aiempaa enemmän: suunnitelmissa on järjestää seurakuntatyöpaikkojen saataville ulkopuolisia asiantuntijoita tukemaan ja sparraamaan kehittämistyötä.

KirTEKO-työelämäpalkinnolla vaikutetaan vaikutetaan kehittämisen tavoitteellisuuteen, tuloksellisuuteen ja yhteistoiminnallisuuteen ja tehdään kehittämistekoja näkyväksi. Palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017 Haminan seurakunnalle voimauttavan valokuvauksen hyödyntämisestä työyhteisön kehittämisessä ja seurakunnan strategiatyössä.