KunTeko 2020 – kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma


KunTeko 2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelmassa halutaan selättää kunta-alan haasteet tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua parantamalla. Ohjelmaa toteuttavat ja rahoittavat KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry ja Julkisen alan unioni JAU ry.

Ohjelma kuuluu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaan valtakunnalliseen Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -toimenpidekokonaisuuteen, jota Hämeen ELY-keskus rahoittaa.

Ohjelmaan on osallistunut yhteensä yli 200 kuntaorganisaatiota ja lähes 5000 esimiestä ja työntekijää.  Ohjelmassa on järjestetty kymmeniä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Ohjelman ensimmäinen kausi toteutettiin vuosina 2015-2017, ja toinen kausi toteutetaan vuosina 2018-2020 nimellä Kunteko 2020 – kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma.


Toimialaohjelman tavoitteet

Tiukan taloustilanteen, isojen rakenteellisten muutosten ja muuttuvien palvelutarpeiden ristipaineessa asioita on tehtävä uudella tavalla. Kunnissa ja kuntayhtymissä tehdään paljon hyvää työtä kansalaisten eduksi. KunTeko nostaa näkyville kunta-alan kiinnostavat ratkaisut sekä uudistamis- ja kehittämistyön. Ohjelman tavoitteena on, että Suomessa olisivat vuoteen 2020 mennessä Euroopan parhaat kuntatyöpaikat.

Lähtökohtana ohjelmassa ovat kuntaorganisaatioiden omista lähtökohdista nousevat kehittämistarpeet. Kehittämistä edistetään yhteistoiminnallisesti niin, että kehittämistyötä tehdään yhteistyössä johdon, esimiesten ja henkilöstön kanssa.

Ohjelman tavoitteena on:

  • Tehdä näkyväksi kuntakentällä tehty kehittämistyö
  • Levittää vaikuttavia käytäntöjä ja kiinnostavia kehittämisratkaisuja
  • Innostaa kehittämään ja uudistumaan sekä parantaa kehittämisosaamista
  • Käynnistää uutta kehittämistoimintaa
  • Syventää oppimista kunta-alalta nousevien teemojen ympärille
  • Tuottaa kunta-alalle työelämän läpimurtoinnovaatioita työelämään


Tukea ja työkaluja työpaikoille

KunTeko-ohjelmassa kuntatyöpaikoilla tapahtuvaa kehittämistyötä tuetaan sisäisten kehittäjien valmennuksella, sparrauksella, haasteklinikoilla ja erilaisilla verkostoilla. Sisäisten kehittäjien valmennuksella tarjotaan työkaluja oman työn kehittämiseen työpaikoilla.


Sparrauksen teemoja ovat olleet esimerkiksi yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen, strategioiden jalkauttaminen, prosessien kehittäminen, esimiesten ja henkilöstön osallistaminen ja innostaminen muutokseen sekä työhyvinvoinnin edistäminen.


Kehittämisverkostot suunnitellaan jonkin ajankohtaisen tai kiinnostavan teeman tai asian ympärille. Yhteen verkostoon osallistuu keskimäärin 4-10 kunta-alan organisaatiota. Tällä hetkellä käynnissä oleviin verkostoihin voit tutustua Kuntekon sivuilla.

Tekojen Torilla kuntaorganisaatiot voivat jakaa ja levittää kunnan eri toimialoihin liittyviä hyväksi havaittuja käytäntöjä ja kehittämistekoja ja tutustua muiden ratkaisuihin.  Tekojen Tori toimii areenana, jossa työpaikoilla tehtävä hyvä työ – suomalainen kuntatyö – tulee näkyväksi kaikille.TekojenTori