KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelma

KunTeko 2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelmassa halutaan selättää kunta-alan haasteet tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua parantamalla. Ohjelmaa toteuttavat ja rahoittavat KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry ja Julkisen alan unioni JAU ry.

Ohjelma kuuluu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaan valtakunnalliseen Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -toimenpidekokonaisuuteen, jota Hämeen ELY-keskus rahoittaa.

Ohjelmaan on osallistunut yhteensä noin 200 kuntaorganisaatiota ja lähes 4500 esimiestä ja työntekijää.  Ohjelmassa on järjestetty kymmeniä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Ohjelman ensimmäinen kausi toteutettiin vuosina 2015-2017. Jatkorahoitusta on haettu vuosille 2018-2020 nimellä Kunteko 2020 – Kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma.

Toimialaohjelman tavoitteet

Tiukan taloustilanteen, isojen rakenteellisten muutosten ja muuttuvien palvelutarpeiden ristipaineessa asioita on tehtävä uudella tavalla. Kunnissa ja kuntayhtymissä tehdään jo nyt paljon hyvää työtä kansalaisten eduksi. KunTeko nostaa näkyville kunta-alan kiinnostavat ratkaisut sekä uudistamis- ja kehittämistyön. Ohjelman tavoitteena on, että Suomessa olisivat vuoteen 2020 mennessä Euroopan parhaat kuntatyöpaikat.

Lähtökohtana ohjelmassa ovat kuntaorganisaatioiden omista lähtökohdista nousevat kehittämistarpeet. Kehittämistä edistetään yhteistoiminnallisesti niin, että kehittämistyötä tehdään yhteistyössä johdon, esimiesten ja henkilöstön kanssa.

Ohjelman tavoitteena on:

  • Tehdä näkyväksi kunta-alan kehittämistyö
  • Levittää vaikuttavia työelämän kehittämisen käytäntöjä
  • Parantaa kehittämisosaamista kunta-alalla
  • Käynnistää ja tukea uutta kehittämistoimintaa
  • Syventää oppimista kuntakentästä nousevista teemoista
  • Tuottaa kunta-alalle työelämän läpimurtoinnovaatioita

Tukea ja työkaluja työpaikoille

KunTeko-ohjelmassa kuntatyöpaikoilla tapahtuvaa kehittämistyötä tuetaan sisäisten kehittäjien koulutuksella, sparrauksella ja erilaisilla verkostoilla. Sisäisten kehittäjien koulutuksella tarjotaan työkaluja oman työn kehittämiseen työpaikoilla. Koulutuksia on hankkeen aikana järjestetty yhteensä 21 kertaa eri puolilla Suomea.

Sparrauksen teemoja ovat olleet esimerkiksi yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen, strategioiden jalkauttaminen, prosessien kehittäminen, esimiesten ja henkilöstön osallistaminen ja innostaminen muutokseen sekä työhyvinvoinnin edistäminen. Sparrausapua on haettu yhteensä 150 päivää noin 80 kuntaorganisaation toimesta.

Kehittämisverkostoja suunnitellaan jonkin ajankohtaisen tai kiinnostavan teeman tai asian ympärille. Yhteen verkostoon osallistuu keskimäärin 4-10 kunta-alan organisaatiota. Tällä hetkellä käynnissä oleviin kuuteen verkostoon voit tutustua Kuntekon sivuilla. Oppimisverkostoja järjestetään yhdessä sidosryhmien kanssa, ja ohjelmalla on ollut ja on käynnissä myös omia oppimisverkostoja.

Tekojen Torilla kuntaorganisaatiot voivat jakaa ja levittää kunnan eri toimialoihin liittyviä hyväksi havaittuja käytäntöjä ja kehittämistekoja ja tutustua muiden ratkaisuihin.TekojenTori