Metsähyvinvointi-ohjelma

Metsäalan työhyvinvoinnin kehittämisohjelman kehitys Metsähyvinvointi-ohjelmaksi (2010-2017) alkoi suunnittelun ja laajapohjaisen ohjausryhmän kokoamisen jälkeen Työterveyslaitoksen koordinoimilla hankevuosilla (2010-2014). Varsinaisina hankevuosina painopisteenä olivat metsäalan organisaatioiden sisäiset hankkeet, joita tuettiin ohjelman verkoston yhteisillä työpajoilla.

Vuonna 2014 ohjelman koordinaatio siirtyi Metsäteho Oy:lle, kun laadittua viestintästrategiaa alettiin jalkauttaa Metsähyvinvointi-käsitteeksi. Ohjelma on jatkanut viestinnällisellä otteella jalkauttamista ja teeman todellistumista arjessa. Toiminnan jatkamisesta on sovittu aina vuodeksi kerrallaan. Ohjelmaa rahoittaa Metsämiesten säätiö.

Toimialaohjelman tavoitteet

Metsähyvinvointi-ohjelmassa edistetään liiketoiminnan vastuullisuutta etenkin sosiaalisen kestävyyden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoitteena on pureutua asiaan vahvemmin myös yksilön näkökulmasta:

  • Mitä työkaluja ja materiaaleja yksilöt tarvitsevat jäsentääkseen oman roolina ja vahvistaakseen ammatillista identiteettiään?
  • Mitä on uusi työkulttuuri metsäalalla?

Vuonna 2016 toteutetun strategisen kiteytyksen ja ohjelmalle asetettujen tavoitteidennähtyjen olennaisten kehityssuuntien pohjalta luotiin Metsähyvinvoinnin Silmut, jotka toimivat ohjenuorina sekä yksilön ajattelun että työyhteisöjen ja -verkostojen työpaikkojen kehittämiselle.

Silmuissa korostuvia teemoja ovat sisäinen motivaatio, itsensä johtaminen, työverkostotaidot, oman roolin ymmärtäminen, mahdollisuuksien näkeminen, positiivinen psykologia, erilaisuuden hyödyntäminen ja ymmärtäminen sekä yhteinen oppiminen ja oppimaan oppiminen.


silmut

Ohjelman kaiken toiminnan taustalla on liiketoimintalähtöinen ajattelu: tavoitteena on, että menestyvät yritykset ymmärtävät ihmisten hyvinvoinnin olevan merkittävä osa kannattavaa liiketoimintaa ja tuloksellista toimintaa. Ohjelmassa halutaan haastaa alan toimijoita oivaltamaan ja virittämään omia hankkeitaan sekä synnyttää keskustelua niin metsäalalla kuin metsäalan ulkopuolellakin, sekä organisaatioiden sisällä että metsäammattilaisten keskuudessa.

Tuloksia ja tukea työpaikoille

Metsäalan Johtamisakatemia kokoaa yhteen alan johtajat ja vaikuttavassa asemassa olevat henkilöt sekä alan ulkopuoliset johtamisen asiantuntijat pohtimaan Metsähyvinvoinnin ja ihmisjohtajuuden teemoja sekä kehittymään yksilöinä. Vuodesta 2015 alkaen järjestetyille Johtamisakatemian kursseille on osallistunut yhteensä 130 vaikuttajaa. Kurssit saavat jatkoa vuonna 2018.

Minä ja me – Uuden ajan metsäjohtamisen työkirja on syntynyt osana Metsähyvinvointi-ohjelman kokonaisuutta tukemaan ihmisten johtamisen arkea.
 
Metsähyvinvointi-ohjelman sivuilla on tällä hetkellä käynnissä Hyvän työkulttuurin tarinat -kampanja, jossa kerätään metsäammattilaisten käytännön tekoja ja oivalluksia motivaation tai paremman hyvän työkulttuurin edistämiseksi. Suunnitteilla on myös niin kutsuttu Itsetunto-työkartta (työnimi), jolla tuetaan metsäalan toimijoiden ammatillisen identiteetin vahvistamista.

Ohjelmassa useana vuonna järjestettyyn Metsähyvinvoinnin ajankohtaistapahtumaan on osallistunut noin 100 henkilöä ja eri teemoihin tarkemmin pureutuviin valmennuspäiviin 15-20 henkilöä kerrallaan.

Ohjelman teemojen sisältöä on avattu lukuisissa asiantuntijablogeissa nimimerkeillä Metsämies, Tietäjä ja Valmentaja. Metsäalan Johtamisakatemiaan osallistuneet ovat kirjoittaneet ajatuksiaan johtajuudesta Vaikuttaja-blogeissa.