Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton Tuottavuutta yhdessä -hanke

Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry käynnistivät keväällä 2018 Tuottavuutta yhdessä -hankkeen, jonka toteuttamiseen osallistuvat molempien liittojen sekä Työterveyslaitoksen asiantuntijat, hankkeeseen kiinnitetty Lean-osaaja sekä kattava konsulttiverkosto.

Toimialaohjelman tavoitteet

Tuottavuutta yhdessä -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuoda Lean-filosofian mukainen toiminta entistä vahvemmin yritysten arkeen. Hanke koostuu kahdesta osa-alueesta: yhteistoiminnasta ja paikallisesta sopimisesta sekä Lean-filosofian mukaisesta johtamisesta.

Tuottavuusohjelman erityisluonnetta kuvastavat seuraavat asiat:

  • Liittojen ja yhteistyökumppanien tuki ja osaaminen
  • Vaihtoehtoiset moduulit yritysten omaan tarpeeseen
  • Koordinoidut kehitysprojektit - teoriasta käytäntöön
  • Systemaattinen seuranta, dokumentointi ja raportointi
  • Kattavat verkostot
  • Ohjelman yhteiset teemapäivät
  • Liittojen osittain kustantama konsultointi, koulutus ja projektiapu

Tukea ja työkaluja työpaikoille

Tuottavuutta yhdessä -hankkeen työkaluilla tuetaan aktiivisesti yritysten tuottavuuskasvua niiden omista lähtökohdista. Tuottavuusohjelma tarjoaa virikkeitä, valmennusta ja konsultointiapua, jotta toimintatapoja kehitetään yrityksissä yhteisvoimin, asiakkaille lisäarvoa synnyttäen.

Hankkeeseen osallistuvat alan yrityksen voivat valita seitsemän moduulin kokonaisuudesta omaan toimintaansa sopivat valmennukset.