Tekstiili- ja muotialan Ovi hyvään työpäivään -hanke

Tekstiili- ja muotialan työmarkkinaosapuolet tekevät yhteistyötä työhyvinvoinnin edistämiseksi alan työpaikoilla. Työhyvinvointia kehitetään Ovi hyvään työpäivään -hankkeessa (entinen Ovi hyvään työelämään -hanke).

Hankkeeseen osallistuvat työnantajajärjestö Suomen Tekstiili ja Muoti ry sekä palkansaajajärjestöt Teollisuusliitto ry (aiemmin TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry) ja Ammattiliitto Pro ry. Työhyvinvointihanke aloitettiin vuonna 2015 ja työhyvinvoinnin kehittäminen jatkuu myös tulevalla sopimuskaudella.

Toimialaohjelman tavoitteet

Ovi hyvään työpäivään -hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia, pidentää työuria, vähentää sairastavuutta sekä lisätä tuottavuutta tekstiili- ja muotialalla. Lisäksi hankkeelle on asetettu ja asetetaan tavoitteita sen edetessä vaiheittain. Hankkeessa tehdään aktiivisesti yhteistyötä niin yritysten kuin muiden toimijoiden, esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen, kanssa.

Yrityksiä kannustetaan työhyvinvoinnin kehittämiseen luomalla toimintamalleja ja jakamalla tietoa. Ohjelma sisältää Työturvallisuuskeskuksen kanssa yhteistyössä järjestettyjä koulutuksia. Tavoitteena on, että tekstiili- ja muotiala ovat vetovoimaisia ja turvallisia työpaikkoja myös vuonna 2020.

Kehittämisohjelmassa on tuotetty Ovi hyvään työpäivään -opas, jossa kerrotaan, mitä työhyvinvointi on ja miten se näkyy työpaikalla.

jäävuori