Työelämätoimijat

Työelämä 2020 -hankkeessa on mukana yli 80 organisaatiota. Tästä osiosta löydät lisätietoa siitä, mitä nämä organisaatiot tekevät Euroopan parhaan työelämän saavuttamiseksi.

Työelämätoimijoiden jako kolmeen ryhmään pohjautuu hieman eri rooleihin hankkeessa. Kolme ryhmää ovat ydintoimijat, toimijat sekä kumppanit.

Ydintoimijat ja toimijat sitoutuvat hankkeeseen yhteistyölupauksilla, joissa ne määrittelevät kahdesta viiteen avaintavoitetta toimenpiteineen. Yhteistyölupauksien lisäksi toimijoilla on laaja palveluvalikoima työpaikkojen kehittämistarpeisiin. Kumppanit ovat mukana omalla vahvalla missiollaan tai työelämäinnovaatiollaan.

Suomen työelämän kehittäminen ei pohjaudu pelkästään hankkeessa mukana oleviin toimijoihin ja heidän työhönsä. Meillä on lukuisa määrä konsultteja ja asiantuntijoita, jotka työkseen kehittävät hyvän työelämän edellytyksiä ja näin antavat oman panostuksensa työelämän kehittämiseen.