Työdynamo

Sinä olet tärkein työvälineesi!

Monissa organisaatioissa töitä tehdään jatkuvien muutos- ja kehityspaineiden alla. Stressaavassa ilmapiirissä unohtuu oleellisin – työntekijän ja esimiehen tärkein työväline on jokainen yksilö itse. Työhyvinvointi on osa kokonaishyvinvointiamme ja sen takia me keskitymme siihen, että tulevaisuuden työelämässä me kaikki voimme paremmin. Pienetkin hyvät asiat ja onnistumiset ovat merkityksellisiä ja siksi autamme työyhteisöjä näkemään ne. Hyvä johtaminen ja sitä kautta toimiva työyhteisö ehkäisevät uupumista ja tukevat jaksamista.

Työnohjaus auttaa näkemään asioita uudesta näkökulmasta ja jaksamaan paremmin. Se antaa tukea asiakas- ja työtilanteisiin, ammatilliseen kasvuun ja johtajuuteen. Työnohjaus on mahdollisuus pysähtyä ja löytää itsestä uusia voimavaroja. Työn tekemisen ilo löytyy oman rajatun työtehtävän, siihen sopivan vapauden ja toimivan työyhteisön kautta.  

Missiosta toimintaan

Työdynamo on vuorovaikutteinen ja ratkaisukeskeinen konsultointitoimisto. Erityisiä vahvuuksiamme ovat vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen, työyhteisöjen haastaminen sekä monipuolisten menetelmien käyttö työyhteisöjen kehittämisessä. Tarjoamme työyhteisöille kokonaistilanteen kartoitusta ja tarpeen mukaan työnohjausta, työhyvinvointikoulutusta sekä yksilövalmennusta. Meillä on käytössämme Voimapankki® - täysin uusi tapa hyödyntää ennakoivan työhyvinvoinnin tukipalveluja, kun tarvitset lisävoimia työhön.