Toimijat

Työelämä 2020 -hankkeen toimijat täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Toimija tuntee ja noudattaa toiminnoissaan valtioneuvostossa hyväksyttyjä yhteiskuntavastuun periaatteita. Valtioneuvoston yhteiskuntavastuun periaatepäätös rakentuu käsitykselle yhteiskuntavastuusta eri toimijoiden vastuuna omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan.
  • Toimijan palvelu on sopusoinnussa työelämästrategian tavoitteiden ja painopistealueiden kanssa.
  • Toimija tuo uuden näkökulman työelämän kehittämiseen.
  • Toimija pystyy palvelullaan tai verkostollaan edistämään työpaikkojen tavoitettavuutta.
  • Toimijalla on vahva motivaatio yhteistyöhön, ja se on valmis omalta osaltaan panostamaan työelämästrategian toimeenpanoon.
  • Toimija on valmis sitoutumaan hankkeen yhteistyöperiaatteisiin.